Sanal Hayat Keyifli Forumun Tek Adresi - Sesli Sohbet - Sesli Chat > Her Telden > Sağlık > Genel Sağlık » Sindirim Sistemine Yönelik Sintigrafik Yöntemler

 • Yeni Konu aç Cevapla  
   
  LinkBack Seçenekler Arama Stil
 • Alt 29 Nisan 2012, 05:19   #1
  NetteKeyif
   
  Sincap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
   
  Üyelik tarihi: 15 Mart 2011
  Mesajlar: 16.176
  Sincap is on a distinguished road
  Puanlar: 48.146, Seviye: 1
  Puanlar: 48.146, Seviye: 1 Puanlar: 48.146, Seviye: 1 Puanlar: 48.146, Seviye: 1
  Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
  Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
  Etkinlik: 33%
  Etkinlik: 33% Etkinlik: 33% Etkinlik: 33%
  Standart Sindirim Sistemine Yönelik Sintigrafik Yöntemler

  sindirim sistemi - sintigrafik yöntemler - nükleer tıp - radyonüklid tetkiklerSindirim Sistemine Yönelik Sintigrafik Yöntemler

  Sindirim Sistemine Yönelik Sintigrafik Yöntemler Nükleer Tıp sindirim sistemi, sintigrafik yöntemler,nükleer tıp, radyonüklid tetkiklerAtom çekirdeğinin yaydığı ışınlar ve özellikle gamma ışınlarının tanı ve tedavi amacıyla kullanıldığı bilim dalı nükleer tıp adını alır.  Yapay olarak elde edilen çok sayıda radyoizotop madde sayesinde nükleer tıpta son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Günümüzde iyot ya da demir gibi maddelerin izotopları kolayca elde edilebilmekte, bir molekülün radyoaktif olarak işaretlenerek öteki moleküllerden ayırt edilir duruma getirilmesiyle çeşitli tanı olanakları sağlanmaktadır. Böylece bir maddenin, kimyasal özellikleri tümüyle aynı olan, öte yandan, atomlarındaki değişiklikler nedeniyle farklı fiziksel özelliklere sahip bir izotopu üretilerek, maddenin vücut içinde aynı ****bolizma olaylarına katılması sağlanmakta ve maddenin yaydığı ışınların yardımıyla biyolojik olayın nitelikleri ayrıntılarıyla incelenebilmektedir.


  Bu yöntemle incelenen organın yapısının kâğıda dökülmüş biçimi sintigrafi adını alır; bu döküm organın işleyişi hakkında da bazı bilgiler verir.


  *Sindirim Sistemi Radyonüklid Tetkikleri:

  1-Tükrük bezi sintigrafisi

  2-Özefagus transit zamanı sintigrafisi

  3-Gastroözefageal reflü sintigrafisi

  4-Mide boşalım zamanı

  5-Gastrointestinal kanama sintigrafisi

  6-Meckel sintigrafisi

  7-Safra yolları sintigrafisi (Kolesintigrafi)

  8-Enterogastrik reflü sintigrafisi

  9-Karaciğer ve dalak sintigrafisi

  10-Karaciğer kan havuzu (hemanjiom) sintigrafisi


  *Tükrük Bezi Sintigrafisi:

  -Amaç:

  Parotis ve submandibuler bezlerin fonksiyonel kapasitesini araştırmak,

  Sjörgen sendromu, siyaladenit.

  -Radyofarmasötik ve doz:

  Tc-99m perteknetat-10 mCi (IV)

  -Kayıt yöntemi ve veri işlemleme:

  İlk 1-2 dakika dinamik (kanlanma); takiben anterior ve lateral statikler; limon suyu verilerek tekrar statikler

  İlgi alanları ve limon suyundan sonra boşalma oranları

  -Normal görünüm:

  Simetrik ve homojen vaskülarite ve tutulum.

  Limondan sonra simetrik boşalım

  -Patolojik görünüm:

  Bilateral tutulum artışı: Akut parotitler

  Tek taraflı tutulum artışı: Warthin tümörü, oksifilik adenom

  Bilateral tutulum azalması: Sjörgen sendromu, süpüratif parotit

  Tek taraflı tutulum azalması: Radyoterapi, obstrüksiyon, kronik siyaladenit


  *Özefagus Transit Sintigrafisi:

  -Amaç ve endikasyon:

  Özefagus transit zamanının ölçülmesi (erken tanı ve takip)

  Akalazya ve diğer motor fonksiyon bozuklukları

  Skleroderma, SLE, dermatopolimyozis

  -Radyofarmasötik ve doz:

  Tc-99m DTPA/sülfür kolloid–0.3/0.5 mCi (10 ml. su ile po)

  -Kayıt yöntemi:

  Aktivitenin bir yudumda yutturulması ile birlikte 1’er sn’lik 1-2 dakika süre (15 sn’de bir yutkunma) ile dinamik kayıt

  Ct%=(Emax-Et)/Emax


  *Gastroözefageal Reflü Sintigrafisi:

  -Amaç ve endikasyon:

  Gastroözefageal reflünün şiddetinin belirlenmesi ve takibi

  -Radyofarmasötik ve doz:

  Tc-99m DTPA/sülfür kolloid-0.3-0.5 mCi 150 ml portakal suyu içinde po (çocuklarda süt veya mama içine)

  -Kayıt ve işlemleme:

  30-60 sn’lik ardışık frameler ile 30 dk’lık görüntüleme

  Erişkinlerde 20-100 mmHg abdominal basınç

  4. ve 24. saatlerde statik toraks görüntüleme

  GR%=((Et-Eb)x100))/G0 (Normalde GR<%4)


  *Mide Boşalım Sintigrafisi:

  -Amaç:

  Midenin boşaltım fonksiyonunu değerlendirmek

  Diyabet, dispepsi, anoreksia nervoza, gastrit, GER, ülser, bağ dokusu hastalıkları, cerrahi girişimler

  -Radyofarmasötik:

  Solid faz: 0.5-1 mCi Tc-99m sülfür kolloidle işaretlenmiş tavuk karaciğeri veya yumurta

  Sıvı faz: 0.5-1 mCi Tc-99m sülfür kolloid veya DTPA’lı süt veya portakal suyu

  -Kayıt ve işlemleme:

  Katı faz: 90 dk. süreli dinamik veya aralıklı statik görüntüler

  Sıvı faz: 30 dk süreli ardışık dinamik görüntüleme

  Mide alanından ilgi alanı ve zaman aktivite eğrileri


  *Gastrointestinal Sistem Kanamaları:

  -Kanamanın yeri ve etyolojisi:

  Üst sistem: Özefagus, mide, duodenum kolon, rektum, özefagus varisleri, özefajit, peptik ülser, Mallory-Weiss yırtığı

  Alt sistem: jejunum, ileum, divertiküloz, anjiodisplazi, İBH, Malignite, hemoroid.

  Kanamanın tipi ve miktarı:

  Kanama tipi: devamlı, aralıklı

  Kanama miktarı: <1ml/dk, >1ml/dk (sintigrafi etkin)


  *GIS Kanamada Tanı Yöntemleri:

  -Endoskopi: Etyolojik tanıda çok etkin

  -Baryumlu radyolojik tetkikler

  -Sintigrafi: Alt sistem kanamalarında etkili, Intermittan kanamalarda başarılı, Düşük debili kanamalarda.

  -Anjiografi


  *GIS Kanamada Sintigrafik Yöntemler:

  -Amaç ve Endikasyon:

  GIS kanamanın lokalizasyonu

  -Radyofarmasötikler:

  Prensip: İntravasküler alana verilen radyofarmasötiğin lümen dışına ekstravazasyonunun takip edilmesi

  Tc-99m-sülfür kolloid ile first-pass deteksiyon, kolay uygulama, üst sistem kanamlarında tercih

  Tc-99m-eritrositlerle kan havuzu görüntüleme, hastanın eritrositleri işaretlenir: invivo/invitro


  *Meckel Sintigrafisi:

  -%2 oranında görülür, ancak %96’sı asemptomatik

  -En sık çocuklarda ağrısız rektal kanama ile kendisini gösterir

  -Radyofarmasötik:

  0.3-0.5 mCi Tc99m perteknetat iv

  -Kayıt:

  Ardışık anterior görüntüleme 45 dk. süreli

  Simetidin, pentagastrin ve glukagon uygulanması duyarlılığı arttırır.

  Sintigrafik görüntülerde batın sağ alt kadranda fokal atipik aktivite birikimi olması Meckel düşündürür.

  Barret özefagusu da aynı yöntemle görüntülenebilir.


  *Hepatobilier Sistem Sintigrafisi:

  -Safra yolları sintigrafisi:

  Safra yapımı (Hepatosit), moleküler ağırlığı 300’den büyük olan lipid çözünebilir bileşikler ve organik anyonlar aktif transport ile hepatositlere alınır ve safra yollarına atılır.

  -Karaciğer-dalak sintigrafisi:

  Fagositoz (Kuffer hücreleri), moleküler ağırlığı 300’den 1-5000 nm kolloidler dolaşıma verildiğinde retiküloendotelyal sistem (Karaciğer, Dalak, Kemik iliği) tarafından tutulur.

  -Radyofarmasötikler:

  İminodiasetik asit türevleri

  Tc-99m sülfür kolloid

  Tc-99m kalay kolloid


  *Safra Yolları Sintigrafisi:

  Tc-99m iminodiacetic asit (IDA) analogları (3-10 mCi), aktif olarak hepatositler tarafından tutularak safra yollarına atılırlar. Bilirubinden farklı olarak başka maddeler ile birleşmezler.

  Tc-99m DISIDA (20mg /dl serum bilirubin düzeylerinde atılır)

  Mebrofenin (30-40mg/dl bilirubin düzeylerinde atılır)

  -Kayıt Yöntemi ve Yorum:

  İlk 5 dk. kan havuzu imajları (dinamik):

  Karaciğerde iyi derecede tutulum ve homojen dağılım

  1 saatlik safra kinetiği izlenmesi (dinamik veya statik):

  15-30 dk. içinde ana safra yolları ve safra kesesi vizüalize olur ve aktivite duodenuma geçer

  1 saat içinde safra kesesi ve yollarının vizüalize olmaması durumunda 1 saat ara ile 4 saate kadar izleme ve 24 saat geç görüntüleme.

  *Klinik kullanım alanları:

  -Kolesistit tanısı

  -Ekstrahepatik safra yolları tıkanıklıklarının değerlendirilmesi

  -Hepatosit fonksiyon tayini

  -Cerrahi müdahalelerin izlenmesi

  -Safra yolları atrezisi ve diğer konjenital safra yolları anomalilerinin tanısı

  -Bilier diskinezi tanısı


  *Bilier Atrezi-Neonatal Hepatit Ayırımı:

  -Bilier atrezide erken müdahale çok önemli. Enterostomi sonrası yaşam şansı:

  0-2 ay içinde opere olursa %90,

  2-3 ay arasında %50,

  3 aydan sonra %15

  -Bilier atrezide karaciğer uptake’i iyi ancak 24 saatlik takipte bağırsaklara aktivite geçişi yok.

  -Neonatal Hepatit’te karaciğer uptake’i bozulmuş, ancak geç de olsa bağırsaklara geçiş mevcut.

  -Safra yapımını stimüle etmek ve sintigrafinin doğruluğunu arttırmak için 5 gün boyunca 5 mg/kg/gün fenobarbital kullanılır.


  *Postoperatif Değerlendirme:

  -Kolesistektomi komplikasyonlarının tanısı

  Safra sızıntısı: Atipik lokalizasyonda aktivite birikimi

  Tıkanıklık

  -Bilier kanal anastomozlarının açıklığının değerlendirilmesi

  -Karaciğer transplantasyonlarının değerlendirilmesi

  -Mide ameliyatlarından sonra enterogastrik reflü araştırılması


  *Bilier Diskinezi:

  -Kese kontraksiyonunda bozulma ile karakterize.

  -Postbrandial sağ kadran ağrısı ve bilier kolik.

  -Tanısı oldukça zor.

  -CCK verilmesinden sonra kese EF<%35 olması tanı koydurucu.

  -Sintigrafi esnasında kese iyice dolduktan sonra CCK verilir ve çalışmaya 20-30 dk. devam edilir.

  -30 dk’da kesenin boşalma yüzdesi hesaplanır. N>%35

  -Duyarlılık >%85


  *Karaciğer-Dalak Sintigrafisi:

  -300-1000 nm büyüklüğünde radyonüklid partiküller

  Tc-99m-Sülfür Kolloid (SC)

  Tc-99m-Kalay Fitat kullanılır.

  Karaciğer (%85), dalak (%10) ve kemik iliğinde (%5) homojen olarak dağılır.

  İlk geçişte %94 fagositoza uğrar.

  10 dk’da azami yoğunluğa ulaşır.

  -IV injeksiyondan (2-6 mCi) 15 dk sonra anterior, posterior, sağ lateral ve sağ anterior oblik pozisyonda batın görüntüleme  Sincap isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
  Yeni Konu aç Cevapla  

  Bookmarks

  Etiketler
  Sindirim Sistemine Yönelik Sintigrafik Yöntemler


  Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
   
  Seçenekler Arama
  Stil

  Yetkileriniz
  Konu Acma Yetkiniz Yok
  Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

  BB code is Açık
  Smileler Açık
  [IMG] Kodları Açık
  HTML-Kodu Kapalı
  Trackbacks are Açık
  Pingbacks are Açık
  Refbacks are Açık
  Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 19:52.

  dekorasyon Kiralık Ofis | sanal ofis sanal ofis | muadil toner
  istanbul travestileri | istanbul travestileri escort bursa escort bursa escort bursa sex hikayeleri | travesti forum | film izle| ankara travesti Bilgileri | istanbul travestileri Hakkında travesti | Ankara Travesti bilgileri | istanbul travestileri | ankara travestileri Bilgileri | bayan bilgileri | istanbul travestileri Bilgileri istanbul travestileri|

  Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382