Alt 02 Mayıs 2012, 01:05   #1
NetteKeyif
 
Sincap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 15 Mart 2011
Mesajlar: 16.176
Sincap is on a distinguished road
Puanlar: 48.146, Seviye: 1
Puanlar: 48.146, Seviye: 1 Puanlar: 48.146, Seviye: 1 Puanlar: 48.146, Seviye: 1
Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
Etkinlik: 33%
Etkinlik: 33% Etkinlik: 33% Etkinlik: 33%
Standart Alkol Ve Karaciğer Hastalıkları

alkol - karaciğer hastalıkları - karaciğer sirozu - inflamasyon - alkolik hepatit - steatozz - karaciğer yağlanması - içkilerdeki alkol oranı - karaciğer yağlanmasıALKOL VE KARACİĞER HASTALIKLARI


Yüksek miktarlarda alkol kullanımı karaciğerde basit yağlanmadan (Steatoz) alkolik hepatite(Steotohepatit) ya da Siroz’a kadar değişen patolojik tabloya yol açabilir. Steatoz kavramı karaciğerde oluşan biyokimyasal değişikliği ifade eder. Sadece steatoz önemli bir hastalık değildir ve alkolün bırakılması ile tamamen geri döner. Aksine hepatit ve fibrozis ise ciddi sorunlardır ve karaciğerde inflamasyon nekroz gibi hasarlarla birlikte oluşurlar. Alkolik hepatit genellikle fibrozisten önceki aşama olarak kabul edilse de her iki lezyonda ayrı mekanizmalarla aynı anda birlikte bulunabilir. Hepatik fibrozis ise genelde sirozla sonuçlanır.


Alkol, Karaciğer sirozunun, batı toplumlarında birinci, ülkemizde ise ikinci önemli nedenidir. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre Türkiye’de 4 milyon alkolik, 13 milyon da alkole meyilli kişi bulunmaktadır. Türkiye’de alkol tüketimi, bazı batı ülkeleri ile karşılaştırıldığında daha düşük olmakla birlikte önemli boyutlara ulaşmaktadır ve gittikçe artmaktadır. ABD’de nüfusun % 75 alkol tüketmekte ve % 7 si alkolizm sınırını geçmiştir. ABD de yıllık 100000 ölüm alkole bağlanmaktadır ve bunların yaklaşık % 20 si siroz nedeniyledir. Siroza bağlı ölümlerin %40’ı, Hepatosellüler karsinomlu hastaların %30’u alkol nedeni ile gelişmiştir.


ALKOL ****BOLİZMASI

Hepatik ****bolizma

1. Alkol dehidrogenaz enzim sistemi

2. Mikrozomal etanol okside edici sistem (MEOS) (Sitokrom p450)

3. Katalaz sistemi


Gastrik ****bolizma


1.Alkol dehidrogenaz enzim sistemi


ETANOL

Alkol Dehidrogenaz

Düşük Doku Konsantrasyonu

Asetaldehit Dehidrogenaz

NADH

NAD

NADH

NAD

ASETALDEHİT

ASETAT

ETANOL + O2 +2H

Sitokrom P450

Yüksek Doku Konsantrasyonu

NADP

NADPH

ASETALDEHİT + 2H2O


KC’de ethanol esas olarak sitozolik bir enzim olan ADH aracılığı ile okside olur. Alkoliklerde mikrozomal sitokrom P4502E1 (CYP2E1) ile de oksidasyon oluşur. Alkoliklerde esas yol olan CYP2E1 yolu hasar oluşumunda daha önemlidir.(Serbest Oksijen Radikalleri açığa çıkar) CYP2E1 ADH’a göre daha yüksek Km değerine sahiptir. Alkoliklerde bile önce ADH yolu işler. Alkol alımı belli bir kan düzeyinin üzerine çıkar ise CYP2E1 yolu aktif hale gelir. CYP2E1 daha çok terminal hepatik venüllerde bulunur, buna bağlı olarak alkolik KC hasarı ilk olarak santizonal olarak başlar.


RİSK FAKTÖRLERİ


Etanol insanda idiyosinkratik bir hepatotoksin olarak kabul edilir, tüm kullananlarda hasar oluşturmaz.

Risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır.

Kullanılan alkolün miktarı ve süresi

Alkolün alım paterni ( Sürekli kullanım>aralıklı kullanım)

Genetik ve etnik özellikler

Cinsiyet (Kadın>Erkek)

Beslenme bozukluğu

Hepatik demir miktarında artma

Hepatit virusları: HBV, HCV

Sigara kullanımı


GENETİK VE ETNİK ÖZELLİKLER


Alkoliklerde Asetaldehit oksidaz ve Asetaldehit dehidrogenaz aktivitesi azalmıştır, Alkol dehidrogenaz aktivitesi ise hızlıdır. Kişilerde alkol eliminasyon hızı yüksek ise alkolik KC hastalığı riski artmıştır. ADH, ALDH ve CyP450 2E1 genetik polimorfizm nedeni ile alkol ****bolizması değişkenlik gösterir. Yapılan çalışmalar, ADH fenotipindeki farklılıklara bağlı olarak etanol eliminasyon hızının 3 ila 10 kat arasında değiştiğini göstermiştir. En hızlı eliminasyon hızına sahip kişiler en fazla alkolik KC hastalığı riskine sahiptir. ALDH polimorfizminin de alkolik KC hastalığında rolü vardır. Astealdehit eliminasyonundaki Ortadoğu ) ADH hızlı; ALDH yavaştır. Alkol toleransı kötüdür. Beyaz ırk ( Avrupa, Amerika) ADH yavaş; ALDH hızlıdır. Alkol toleransı daha iyidir. Alkolik hepatitli hastalarda

HLA B8, B13, B15, B40, DR4 doku grupları artmıştır.


ALKOLÜN MİKTARI VE SÜRESİ


Toplam eşik miktarı

Erkek: 600 Kg

Kadın: 150-300 Kg

60-80 gram / gün alkol, 10-12 yıl boyunca

40-60gr/gün = risk 6 kat

60-80gr/gün = risk 14 kat


Çeşitli içkilerdeki alkol miktarı:

BİRA = % 5-7

VOTKA = % 45

CİN = % 47

RAKI = % 40

ŞARAP = % 15

İSPİRTO = % 82

VİSKİ = % 43

Alkol miktarı (gr)= Hacim(ml) x % Alkol x 0.8


CİNSİYET


Kadınlar alkole erkeklerden daha hassastır.


Gastrik ADH aktivitesi düşüktür. Alternatif yağ asit omega hidroksilasyon yolunun yetersiz kalması sebeplerden biridir. Kadınlarda alkolün kuppler hücrelerine etkisi ile daha fazla sitokin üretimi meydana gelir. Menapoz sonrası risk erkekler ile eşittir.


DİYET/ BESLENME/ OBEZİTE


Protein-Enerji Malnütrisyonun da risk artar. Vitaminden yoksun diyet (Vit A ve Vit E eksikliği) ile risk artar. Aşırı doymamış yağ asitleri tüketimi / Obezite de risk artar.


HEPATİT VİRUSLARI (HBV ve HCV)


Kronik alkoliklerde HCV seropozivitesi %18-25 dir. Alkol HCV' nin replikasyonunu artırır ve HBV'ye göre daha ciddi bir kombinasyondur. HBV'nin etkisi sinerjik olmaktan çok aditif tarzdadır.


HEPATİK DEMİR MİKTARINDA ARTMA


Alkolik hastalarda demir emiliminde ve hepatik demir alımında artış mevcuttur. Alkoliklerde serum demiri ve satürasyonunda artış mevcuttur, kuru KC dokusunda 5000 microgram/gr gibi değerlere kadar artabilir. Alkolün oksidasyonu esnasında demir pek çok reaksiyonu katalize eder ve takibende ortaya serbest oksijen radikalleri çıkar. Aşırı demir bu olayı hızlandırarak oksidatif hasarlanmayı arttırabilir.


PATOGENEZ

1. Redoks değişiklikleri

2. Serbest oksijen radikalleri ve lipid peroksidasyonu

3. Asetaldehit

4. İmmun yanıt ve inflamasyon

5. Otoimmünite

6. Hiper****bolizma


ASETALDEHİTİN ROLÜ

****bolik etkiler

1. Mitokondriyal oksitatif fosforilasyonda bozulma

2. Lizil ve diğer serbest amino gruplarına bağlanarak enzim inhibisyonu

3. Mikrotubüler protein taşınmasında bozulma

Oksidatif etkiler

1. Serbest radikal aktivitesinde artma ve lipid peroksidasyonu

2. Toksik lipid aldehidlerinin ortadan kaldırılmasına müdehale

3. Glutatyon aktivasyonunda ve antioksidan fonksiyonunda bozulma

İmmünotoksik etkiler

Protein-asetaldehid birikimi; immünojenik protein birikimlerinin oluşumu

(neoantijen)

Proinflamatuar ve profibrotik etkiler

1. Sitokin salınımında artma

2. Liposit kollojen üretiminin aktivasyonu


KLİNİK FORMLAR

1. KARACİĞER YAĞLANMASI

2. ALKOLİK HEPATİT

3. KARACİĞER SİROZU


ALKOLİK KARACİĞER YAĞLANMASI

AKH’nın birinci evresidir. En sık, en hafif ve reversible formudur. Yağlanma genellikle makrovezikülerdir Hepatositlerin % 5 den fazlası fazlası tutulmuştur. Klinik genellikle asemptomatir. Ancak bulantı, iştahsızlık, sağ üst kadran ağrısı görülebilir. En yaygın FM bulgusu hepatomegalidir. (%90) .Laboratuvar bulgularında AST, ALT, ALP ve GGT de hafif yükselme izlenir. Kesin tanı KC biyopsisidir.


ALKOLİK HEPATİT

AKH’nın ikinci evresidir. Yoğun alkol kullanımı + beslenme bozukluğu etiyolojideki en önemli faktördür.Klinik olarak bulantı, halsizlik, karın ağrısı, sarılık, ishal, hepatik ensefalopati vb bulgular izlenir. FM’de hepatomegali (% 80), ateş, asit, ikter, spider anjiom, telenjiektazi saptanır. Laboratuvar bulgularında Lökositoz (15– 20 bin), AST, ALT, ALP, GGT, bilirübin yüksekliği ve PT uzama görülür. Kesin tanı Karaciğer biyopsisidir.Alkol kesilmezse, AKH’nın üçüncü evresi siroza ilerler.


ALKOLİK SİROZ

Alkoliklerin yaklaşık %15'inde siroz gelişir. En sık görülen morfolojik tip mikronodüler formdur. Olguların yaklaşık %60'ında karaciğer hastalığının semptom ve bulguları vardır. Bazı hastalarda alkolik hepatit süreci kısa sürerek kısa zamanda siroz gelişebilir. Alkolün bırakılması yaşam süresinin uzamasına sebep olur.


ANAMNEZ

Genellikle ASEMPTOMATİK

Mutlaka sorgulanması gerekli hususlar :

1. Alkol kullanım öyküsü ve bağımlılık

2. Alınan alkolün cinsi, miktarı, süresi

3. En sık görülen semptomlar ve yakınmalar

134

KLİNİK BULGULAR

Hepatomegali

Sarılık

Asit

İştahsızlık

Ensefalopati

Kilokaybı

Splenomagali

Ateş

Enfeksiyon


FİZİK MUAYENE

Telenjiektazi, periferik vazodilatasyon (Şarapçı Yüzü)

Spider anjiomlar

Hepatomegali

İkter

Delirium tremens, denge ve oryantasyon bozukluğu

Sirozun diğer FM bulguları görülür.


LABORATUAR

Karaciğer enzimleri

AST>ALT;

AST/ALT>2

AST,ALT<300 iu/L

GGT’de artma

ALP’da artma


Tam kan sayımı

Lökositoz

Trombositopeni

Hafif anemi

MCV’de artma


Hepatik fonksiyon paneli

Albuminde azalma

Bilirubin genellikle artar

Protrombin zamanı artar


****bolik panel

Hipertrigliseritemi

Hipokalemi

Hipomagnezemi

Hipofosfatemi


KARACİĞER BİYOPSİSİ

AKH’da “ Gold standart” tanı yöntemidir. Karaciğer biyopsi endikasyonları ;

1. Klinik teşhisin doğrulanması ve sağlamlaştırılması

2. Hastalığın şiddetinin ve prognozunun belirlenmesi

3. Karaciğer hastalığını oluşturabilecek, diğer nedenlerden şüphe

duyuluyorsa

4. Tedavi kararını daha net verebilmek için


HİSTOLOJİK BULGULAR

1. Makroveziküler yağlanma ( %60 –95 )

2. Hepatositlerde balon dejenerasyon ( %75)

3. Mallory cisimcikleri ( %70 –75) (Patognomonik değil)

4. PMNL infiltrasyonu (%50-85)

5. Perisellüler fibrozis/mikronodüler siroz (% 50-75)
TEDAVİ

Karaciğer yağlanması

1. ****doksin

Alkolik hepatit

1. Nutrisyonel destek

2. Anabolik steroidler

3. Propyltiourasil

4. Kortikosteroidler

5. İnsülin/Glukagon

6. D-penisilamin

7. Colchicine (Kolşisin)

8. Hepatoprotektif ajanlar (cyanidanol-3, thioctic asid)

Alkolik siroz

1. Antifibrotik ilaçlar

Kolşisin

Malotilate

Fosfatidilkolin

2. Antioksidan ilaçlar

Silymarin

S-adenosylmethionin (SAM)

3. Karaciğer nakli


NUTRİSYONEL TEDAVİLER

Beslenmede ilk seçenek Enteral yol olmalıdır. Total kalori >2000 Kcal/gün olamlıdır. 1 gr/kg protein ve standart aminoasit preparatları ile beraber, dallı zincirli amonoasidler, orta zincirli lipidleri içeren enteral destek ile AST, bilirubin ve albumin gibi laboratuvar değerlerinde düzelme izlenmiştir. Ancak sağkalım üzerinine etki görülmemiştir. Multivitamin desteği önemlidir.


KOLŞİSİN

KC de kollojen üretimini inhibe eder. Kollojenaz aktivitesini arttırır. Antiinflamatuar etki gösterir. AKH da önerilen standart doz 1 mg/gündür. Alkolik hepatitte 30 gün süre ile 1 mg/gün tedavi olarak denenmiş ancak fayda görülmemiştir. Alkolik sirozda 1 mg/gün 10 yıl süreyle verilmiş, mortalitede azalma izlenmiştir.


KORTİKOSTEROİDLER

Anti-inflamatuar /immünsüpresif etki gösterir. Şiddetli seyreden alkolik hepatit endikedir. Diskriminant fonksiyon >32 ise, Hepatik ensefalopati varsa şiddetli AKH düşünülür. AKH’da önerilen steroid dozu 4 hafta boyunca 40 mg/gün prednizolondur. Erken dönemde sağ kalım oranı % 63’den % 90’a artığı görülmüştür. Ancak uzun dönem sağ kalım ile ilgili veri yoktur.


SİLYMARİN (LEGALON)

Membran lipid peroksidasyonunu önler. Antioksidan özellik taşır. Protein sentezini stimüle eder. Mast hücre stabilizasyonunu sağlar. Kalsiyum ****bolizmasını yavaşlatır. Önerilen satandart doz 4 hafta süreyle 420 mg/gündür. Literatürde 2 adet çalışma mevcut. Çalışmalardan birinde sadece Child A KC-S li hastalarda etkin bulunmutur. Diğer çalışmada ise plasebo grubuna göre üstünlük saptanmamıştır.
S-ADENOZİLMETHİONİN

Mitokondrial glutatyon seviyesini yükselterek oksidatid strese karşı direnç göstererek etki eder.123 hastayı kapsayan ve 3*400 mg/gün oral doz ile 2 yıl kullanılan bir çalışmada plaseboya karşı üstünlüğü saptanmamıştır.


PENTOKSİFİLİN

TNF alfa inhibisyonu ile etki eder. 101 akut alkolik hepatit bulunan, diskriminant faktör>32 olan hastada 3*400 mg/gün dozunda kullanılmıştır. Erken dönemde sağkalım oranında artış izlenmiştir.


KARACİĞER NAKLİ

Son dönem AKH’nın kesin tedavi yöntemidir. Nakil sonrası dönemde hastaların % 20’i yeniden alkole başlarlar. Nakil öncesi 6 aylık dönemde hastanın alkolü bırakmış olduğundan kesin olarak emin olunmalıdır. Nakil sonrası 5 yıllık sağkalım diğer kronik KC hastalıkları ile benzer şekilde % 70’tir.

136

KÖTÜ PROGNOZ İŞARETLERİ

1. Hepatik ensefalopati

2. Asit ve asit enfeksiyonları (SBP)

3. Portal hipertansiyon ve ÖVK

4. Hepatorenal Sendrom ve Hepatopulmoner Sendrom

5. Sarılık / Hiperbilirubinemi

6. PT Uzaması/Koagülopati

7. Malnutrisyon

8. İleri yaş


PROGNOZ

Prognoz hastalığı evresine göre değişir. Yağlı karaciğerde %70, Alkolik hepatitte %60, Alkolik sirozda % 50, Alkolik hepatit + Alkolik sirozda %35’tir. Prognoz üzerinde en etkili faktör alkolun bırakılmasıdır. Tüm evreler için mortalitede % 20 – 25 azalma sağlanır.


Kaynaklar:

1. Zhu H, Jia Z, Misra H, Li YR. Oxidative stress and redox signaling mechanisms of alcoholic liver disease: Updated experimental and clinical evidence.J Dig Dis. 2012 Mar;13(3):133-42.

2. Altamirano J, Bataller R. Alcoholic liver disease: pathogenesis and new targets for therapy. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2011 Aug 9;8(9):491-501.

3. Seth D, Haber PS, Syn WK, Diehl AM, Day CP. Pathogenesis of alcohol-induced liver disease: classical concepts and recent advances. J Gastroenterol Hepatol. 2011 Jul;26(7):1089-105


4. Starr SP, Raines D. Cirrhosis: diagnosis, management, and prevention. Am Fam Physician. 2011 Dec 15;84(12):1353-9.


5.Stephen F. Stewart and Chris P. Day Alcoholic Liver disease (Ed: Zakim-Boyer 6.baskı ) 493-519.Sincap isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla  

Bookmarks

Etiketler
Alkol Ve Karaciğer Hastalıkları


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 19:43.

dekorasyon Düğün fotoğrafçısı Kiralık Ofis | sanal ofis sanal ofis | muadil toner
istanbul travestileri | bursa escort bursa escort bursa escort istanbul travestileri sex hikayeleri | travesti forum | film izle| ankara travesti Bilgileri | istanbul travestileri Hakkında travesti | Ankara Travesti bilgileri | istanbul travestileri | ankara travestileri Bilgileri | bayan bilgileri | istanbul travestileri Bilgileri istanbul travestileri|

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383