Alt 02 Mayıs 2012, 01:05   #1
NetteKeyif
 
Sincap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 15 Mart 2011
Mesajlar: 16.176
Sincap is on a distinguished road
Puanlar: 48.146, Seviye: 1
Puanlar: 48.146, Seviye: 1 Puanlar: 48.146, Seviye: 1 Puanlar: 48.146, Seviye: 1
Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
Etkinlik: 33%
Etkinlik: 33% Etkinlik: 33% Etkinlik: 33%
Standart Kalın Bağırsak Kanserleri

akciğer kanserinin sebepleri - akciğer kanseri belirtileri - akciğer kanserinde risk faktörleri - akciğer kanseri tedavisiSindirim sisteminin ince bağırsaklardan anüse (makata) kadar uzanan kısmına kolorektum denir. Kolorektum ince bağırsaklardan itibaren çekum, çıkan kolon, transvers kolon, inen kolon, sigmoid kolon ve rektum denen bölümlere ayrılır. Bu bölgenin kanserleri genel olarak kalın bağırsak kanseri olarak bilinir. Ancak aradaki faklılıklar nedeniyle makat girişinden itibaren ilk 15 cm’lik kısma rektum kanseri, geri kalan üst kısmına ise kolon kanseri denir. Kolon ve rektum kanserleri en sık görülen kanserlerden olup, kanserden ölümlerin önde gelen nedenlerindendir.


Yaş: Yaş ilerledikçe sıklığı artar. Özellikle 50 yaşından sonra görülür.


Risk faktörleri: Kolon kanserleri kolon mukozasını etkileyen genetik ve çevresel faktörlere uygun olarak gelişir. Kanser riski yaşla birlikte artar.


Yaşam boyunca kolon kanseri gelişme riski %20′dir. Kalın bağırsak kanserlerinin %10′u ailesel eğilimi olan kişilerde görülür. Polipozis sendromlarında (kalın barsağın iç yüzünü kaplayan mukozadan kaynaklanan çok sayıda polip adı verilen tümöral doku olması) kanser riski artmıştır ancak polipozis olmadan da kolorektal kanser (Lynch Sendromu) gelişme ihtimali vardır. Özellikle 50 yaş ve üzerindekiler, birinci derece akrabalarında kolon kanseri görülenler, kendisinde ve ailesinde meme, yumurtalık kanseri olanlar, kalın bağırsağında polip bulunanlar ve inflamatuar (iltihabi) bağırsak (ülseratif kolit, crohn hastalığı) hastalığı olanlar, düşük lifli yağdan zengin diyetle beslenenler yüksek risk taşımaktadır. Şişmanlık ve hareketsiz yaşam da riski artırmaktadır. Kolon kanserinin oluşumunda beslenme riski arttıran etmenlerin başında gelir. Özellikle hayvansal kaynaklı ve yüksek yağ oranlı gıdalardan kaçınmak ve sebze ve meyve gibi bol lifli gıdalara ağırlık vermek gerekir. Meyve, sebze ve bitkisel kaynaklı proteinlerden zengin bir diyetin kolon kanserine karşı koruyucu olduğu iddia edilmektedir. Sigara içenlerde risk %30-40 daha fazladır. Ayrıca ağır alkol kullanıcılarında da risk artmıştır. Bu alışkanlıkların terk edilmesi kolon kanseri riskin azaltacaktır. Ayrıca egzersiz, kalsiyum, selenyum gibi maddeler ve aspirin ve steroid olmayan ağrı kesici ilaçlar kolon kanseri riskini azaltabilmektedir.


Belirti ve bulgular:


Yavaş büyüyen bir kanser türü olan kolon kanserinin maalesef erken dönemde özgül belirtileri yoktur. Belirtiler genellikle ileri evrede ortaya çıkar. Tümörün bulunduğu yere göre; karın ağrısı, dışkılama alışkanlığında değişiklik, dışkıda kan görülmesi (hematokezya), ağrılı dışkılama, dışkı kalibrasyonunda (çapında) incelme, yeterince boşalamama hissi ve sebebi bilinmeyen ani kilo kaybı olabilir. Özellikle sağ kolon kanserlerinde gizli kanamaya bağlı demir eksikliği anemisi (kansızlık) oluşur. Anemiye bağlı olarak; halsizlik, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtiler gelişebilir. Sol kolon kanserlerinde; tıkanma, ağrılı dışkılama, kabızlık ve kanama daha sık görülür.


Hastalarda anemi varsa solukluk görülür, karında ele gelen kitle olabilir, karaciğere yayılım olduğunda hastalarda karaciğerde büyüme, karın sağ üst kadranda ağrı olabilir, hastalarda sarılık ortaya çıkabilir.


Tanı:


Kolon kanserinin tanısında kullanılan başlıca tanı metodları şunlardır:


Dışkıda kan testi (gaitada gizli kan): Verilen az miktardaki dışkı örneğinde gözle görülemeyecek kadar az kanamalar özel bazı testlerle saptanır.

Baryumlu kolon grafisi: Makat yoluyla bağırsaklara baryumlu kontrast madde verilir ve bağırsaklar çeşitli açılardan görüntülenir. Tipik vakalarda kalın bağırsaklarda yenilmiş elma görüntüsü vardır.

Rektosigmoidoskopi: Video görüntüleme cihazına bağlanmış olan bir tüple kalın bağırsağın alt kısmı incelenir.

Kolonoskopi: Kalın bağırsağın tümünün incelenmesini içeren bir yöntemdir. Video görüntüleme cihazına bağlanmış olan bir tüple kalın bağırsağın tümü incelenir. Polip saptandığında işlem sırasında çıkarılır, çıkarılamayacak şüpheli lezyonlardan ise biyopsi alınır ve patolojik incelemeye gönderilir. Bir kez polip saptanan kişinin daha sonra belli aralıklarla izlemi gerekir.

Sanal kolonoskopi: Tomografi cihazından elde edilen bilgilerin, özel bilgisayarlarla endoskopik görüntülere dönüştürülmesi şeklinde tanımlanan sanal kolonoskopide bağırsağın tümü görüntülenebilir. Sanal kolonoskopi bir cm’den daha büyük poliplerin tanısını kolonoskopi ile benzer doğrulukla yapabilir. Ancak kalın bağırsak iç yüzeyinin hastalıklarının tanısı, poliplerin çıkarılması ve parça alınması için standart kolonoskopi yine de gerekebilmektedir.

Biyopsi: Bağırsaktaki hastalıklı bölgeden bir parça alınarak mikroskop altında incelenir.

Ultrason, Ultrasonografi (USG): Ses dalgalan kullanılarak hastalığın karaciğer ve diğer karın içi organlara yayılıp yayılmadığına bakılır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT): X ışını kullanılarak vücut bölümleri görüntülenir ve bilgisayar programı ile yeniden görüntü oluşturulur. Özellikle hastalık yayılımını göstermede önemlidir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Manyetik rezonans oluşturularak görüntü sağlanır, özellikle karaciğer ****stazlarını ve rektum kanserinin yaygınlığını göstermede yararlıdır.

Pozitron emisyon tomografisi (PET): Bir nükleer tıp yöntemidir. Radyoaktif işaretli şekerin tümör tarafından yoğun kullanılması prensibine dayanır.


Tam kan sayımı; demir eksikliği anemisini gösterir. Kan biyokimya incelemesinde karaciğer fonksiyon bozukluğu karaciğer ****stazını gösterebilir, alkalen fosfataz yükselmesi yine karaciğer ****stazını veya kemik ****stazını gösterebilir. CEA yükselmesi hem hastalık gidişatını tahmin etmede hem de tedaviye yanıtı takip etmede yararlıdır. Akciğer grafisinde akciğer ****stazları görülebilir. Şüpheli vakalarda akciğer bilgisayarlı tomografisi yapılabilir. Karın bilgisayarlı tomografisi karaciğer ve karın içi yayılımı göstermek için çekilir. PET tetkikinin rutin uygulamadaki yeri henüz tam olarak gösterilememiştir. Tüm kalın bağırsaklar mutlaka kolonoskopi veya baryumlu kolon grafisi ile incelenmelidir, çünkü hastaların %5′inde eş zamanlı ikinci bir tümör olabilir ve tedavi buna göre planlanır.


Bağırsak Kanseri Evrelendirmesi: TNM evrelendirmesine göre kolorektal kanserler 4 evreden oluşur. Bu evrelendirme sisteminde tümörün boyutu, lenf nodu (bezi) tutulumu ve uzak ****staz olup olmadığına bakılır. Hastalık dört evre üzerinden evrelendirildiğinde evre I erken hastalığı, evre IV ise ileri evre hastalığı gösterir.


Tedavi:


Kolon kanserinin başlıca tedavisi ameliyattır. Ameliyatla tüm kanserli dokunun ve tümör yatağındaki damar ve lenf yapılarının temizlenmesi hedeflenir. Tümörlü kısmın ameliyatla çıkarılmasından sonra bağırsak pasajının (devamlılığının) sağlanması için çıkarılan kısmın alt ve üst uçlarının tekrar karşılıklı ağızlaştırılır. Kolon kanserlerinde bu işlem kolaylıkla uygulanabilir, ancak rektum kanserlerinin özellikle 1/3 alt kısmında anüse yakın yerleşim gösteren tümörlerde, hastalıklı kısmın çıkarılması için rektum ve anüs tamamen çıkarılıp iptal edilir ve kolon kolostomi yöntemiyle karın duvarına ağızlaştırılır. Bu kolostomi genellikle kalıcıdır ancak bazen özellikle acil yapılan kolon kanseri ameliyatlarında kolostomi bağırsakların iyileşmesini kolaylaştırmak için geçici olarak yapılabilir. Ancak başarılı bir operasyonla görülen tümör dokusunun çıkarıldığı durumlarda bile, tümör bağırsak katmanlarına ve lenf bezlerine yayıldığında kemoterapi ve radyoterapi gerekebilir. Burada amaç nüks (tümörün tekrarlaması) ve ****staz (yayılması) riski olan hastalarda bu riskin azaltılmasıdır. Bu amaçla uygulanan tedaviye adjuvant (yardımcı, destek) tedavi denir. Bu tedavi genellikle 6 aylık 5 fluorourasil tabanlı ve genellikle oksaliplatin içeren kombinasyon kemoterapisidir. Rektum kanserlerinde ameliyat bölgesinde nüks riski daha yüksek olduğu için bazı olgularda ameliyattan önce, daha çok da ameliyat sonrası radyoterapi de yapılabilir. Kolon tümörlerinde ise radyoterapinin yeri çok kısıtlıdır.


İleri evre kolorektal kanserlerde durumu uygun hastalara kemoterapi uygulanır. Genellikle ilaçların kombinasyonu uygulanır. Ayrıca bu hastalıkta etkin bazı biyolojik ajanlar da vardır. Kemoterapiye ek olarak kullanılır.


Seyir ve izlem:


Kolorektal kanserlerde nüks etme veya yayılma riski hastalığın ilk başvurusu sırasındaki evresine göre değişir. Nüksler genellikle ilk 2-3 yıl içerisinde ortaya çıkarlar. Bu nedenle bu hastaların ameliyat sonrası ilk 2 yıl içerisinde 3 ayda bir, 3-5 yıl arasında 6 ayda bir daha sonra ise en az yılda bir izlenmesi gerekir. Bunun amacı nükslerin erken tanınması ile yapılacak girişimlerle hastanın tedavi şansını artırmaktır. Bu hastalarda geriye bırakılan kolon kısmında yeni tümör oluşma riski de olduğu için, bunların küçükken saptanması ve polip evresinde iken çıkarılması için belli aralıklarla kolonoskopi yapılır. Takip sırasında hastalara ayrıca kan testleri, CEA (Carcinoembriyonic antigen, tümör belirteçlerinden biri) tayini, akciğer grafisi, ultrason (USG), ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi tetkikler yapılır.


Bağırsak Kanseri Tarama yöntemleri:


Kolon kanserleri uygun tarama yöntemleri ile, erken tanınabilir ve önlenebilir kanserlerin başında yer almaktadır. Kalın bağırsak kanseri önce polip oluşumu, sonra poliplerin büyümesi ve anormal yapı kazanmasına kadar yayılan uzun bir sürede oluşur. Bu nedenle düzenli sağlık taramaları yapıldığında; kolon kanserlerinin sıklığında azalma ve tedavi başarısında ciddi artış mümkündür. Parmakla rektal muayene, dışkıda gizli kan bakılmalsı, baryumlu kolon grafisi, rektosigmoidoskopi ve tarama koloskopisi ile kanser oluşmadan veya oluşmuşsa bile erken evrede 1 de saptayabilmek ve uygun yöntemle tedavisi yapılarak tam şifa sağlayabilmek mümkündür.alıntı

Sincap isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla  

Bookmarks

Etiketler
Kalın Bağırsak Kanserleri


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:57.

dekorasyon Düğün fotoğrafçısı Kiralık Ofis | sanal ofis sanal ofis | muadil toner
istanbul travestileri | bursa escort bursa escort bursa escort istanbul travestileri sex hikayeleri | travesti forum | film izle| ankara travesti Bilgileri | istanbul travestileri Hakkında travesti | Ankara Travesti bilgileri | istanbul travestileri | ankara travestileri Bilgileri | bayan bilgileri | istanbul travestileri Bilgileri istanbul travestileri|

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383