Alt 20 Haziran 2013, 10:40   #1
Keyifli~Üye
 
Handan_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 28 Mart 2011
Mesajlar: 1.444
Handan_ is on a distinguished road
Puanlar: 5.094, Seviye: 1
Puanlar: 5.094, Seviye: 1 Puanlar: 5.094, Seviye: 1 Puanlar: 5.094, Seviye: 1
Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
Etkinlik: 0%
Etkinlik: 0% Etkinlik: 0% Etkinlik: 0%
Standart Erkeklerde Osteoproz

Osteoproz - Osteoproz Tedavisi - Erkeklerde Osteoproz Belirtileri

ERKEKLERDE OSTEOPOROZ


Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL*


Klinik açıdan son derece önemli bir sorun olmasına karşın, kadınlardakine oranla çok daha az ilgi gören erkek osteoporozu ile ilgili araştırmalar yaşam boyunca erkeklerin üçte birinin osteoporoza bağlı kırık riski taşıdıklarını göstermektedir.


Tüm omurga kırıklarının %14'ü ve yine tüm kalça kırıklarının %34'ü erkeklerde görülmektedir ve ayrıca ABD ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde erkeklerde kırık oranının giderek arttığı ifade edilmektedir. Amerika'da Ulusal Osteoporoz Enstitüsü'nün raporlarına göre iki milyonun üzerinde osteoporozlu erkek olgu mevcuttur, 3.1 milyon erkek osteoporoz açısından risk altındadır, 50 yaşın üzerindeki her sekiz erkekten biri ostoporotik kırık sorunu yaşayacaktır. Yine bu ülkede her yıl 80,000 erkek kalçasını kırmakta ve bunların üçte biri ilk yıl içinde kaybedilmektedir. 50 yaş üzerinde yaşam boyu kırık riski beyaz erkekte; kalçada %16-17, önkolda %2-3, vertebrada ise %16 (klinik) ve %35 (radyolojik) iken, siyah erkeklerde; kalçada %3'tür.


Türkiye'de yaşam beklentisinin 2015'de 72.3 yıl, 2023 yılında ise 74.1 yıl olduğu göz önüne alınacak olursa yaşlanan erkeklerimizde görülme sıklığı artan kalça kırıklarının tıbbi ve ekonomik açıdan cok ciddi boyutlara varacağı öngörülebilir.


Tedavi maliyetlerinin ürkütücü boyutlara vardığı ve geri ödeme paylarının da ciddi anlamda tartışıldığı günümüz koşullarında bu hastalıktan korunmanın önemi her platformda gündeme taşınmalıdır.

Kemik kırılganlığı erkeklerde daha azdır, çünkü:


Omurganın kesit yüzeyi daha geniştir,

Kemik kütlesi ile kıyaslandığında kemik kaybının yüzde oranı azdır,

Kemik kaybı kemik içindeki mikro köprülerin incelmesi şeklindedir, kadınlarda ise perforasyon yani kemik içindeki boşlukların artması daha ön plandadır.


Erkeklerde yaşlanmaya bağlı olarak testosteron, adrenal androjenler, büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü 1 düzeylerindeki düşüşler azalmış kemik yapımı ve artmış kemik kaybına katkıda bulunurlar. Omurga kırığı olan erkeklerde büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü 1 düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür.


Sağlıklı bir erkekte kemik yoğunluğunun en önemli belirleyicisi testosterondur. Ayrıca ağırlık ve kütle gibi vücut kompozisyonu ile ilgili parametrelerin yanında kalsiyum alımının düşük olması, adale gücünde azalma gibi faktörlerin de göz ardı edilmemesi gerektiği ifade edilmektedir. Kalça kırığı olan hastaların %59'unda düşük testosteron düzeyi saptanmış, bu oran sağlıklı kontrol grubunda %18 olarak bulunmuştur. Hipogonadizm özellikle yaşlı erkek grubunda azalmış kemik oluşumu ve kemik kırılganlığı patogenezinde önemli bir role sahiptir. Framingham osteoporoz çalışmasının sonuçlarına göre en önemli risk faktörleri; düşük vücut ağırlığı, kilo kaybı ve sigara kullanımı olarak belirlenmiştir.


Osteoporozun kadınlara oranla erkeklerde daha nadir görülmesinin nedenleri


Erkeklerdeki kısa yaşam beklentisi,

İskelet gelişimi sırasındaki yüksek kemik kitlesi oranı

Kemik yıkımını hızlandırıcı menopoz eşdeğeri bir durumun olmaması sayılabilir.


Kadın osteoporozundan hormonların kesilmesi sorumluyken, erkeklerde çeşitli risk faktörleri ya da ikincil birtakım sebepler ön plana çıkmaktadır.

60 yaş ve üzerindeki erkeklerde ise osteoporoz açısından risk faktörleri şu şekilde sıralanmaktadır;


Kalça kemiğindeki yoğunluğun düşük olması,

Kalça ve dize bağlanan adalelerin güçsüzlüğü,

Düşük vücut ağırlığı,

Sık düşme öyküsü

Son beş yılda kırık geçirmiş olmak

Erkeklerde osteoporoz risk faktörleri


-Asya ırkına mensup olmak

-Kalıtım

-Yaşlanma

-İnce vücut yapısı

-Hareketli olmayan yaşam biçimi

-Bozulmuş gonadal fonksiyon-Seks hormonlarının yetersizliği

-Alkol kullanımı

-İlaçlar (Kortizon, Siklosporin, Tiroid ilaçları, Antikonvülzanlar-Sara ilaçları gibi)

-Uzun süren hastalığa veya sakatlığa bağlı olarak hareketsiz kalmak

-Diyette düşük kalsiyum alımı

-Sigara kullanımı

-Mide veya barsak ameliyatı geçirmiş olmak

-Ailede osteoporotik kırık geçiren kişilerin olması

-Uzun süreli olarak fazla miktarda sodyum, kafein, protein ve fosfor alımıOsteoporotik kırıkların özellikleri

Çocukluk çağında tüm kırıklar travmanın fazla olması nedeniyle erkeklerde daha sık ve fazladır. 40-50 yaşlarda eğilim tamamen tersine döner. Yaş ilerledikçe kalça ve omurga kırıkları artar. Erkeklerde kalça kırığı kadınların yaklaşık 1/3'ü (tüm kalça kırığı olgularının %25'i) kadardır; kadın erkek oranı ülkelere göre de değişiklik göstermektedir. Erkeklerdeki kalça kırığı insidansının en yüksek olduğu ülkeler kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri ve kuzey Amerika'dır.100,000'de 200-550 kişi arasında değişmektedir. En düşük insidansa ise siyah ırkta ve Asya'lılarda rastlanmaktadır.


Kırığı belirleyici faktörler:


Kemik mineral yoğunluğu,

Kemiğin yapısı,

Düşme olarak sıralanabilir.


Düşme riskini artıran faktörler ise:


Zayıf vücut yapısı,

Yalnız bir yaşam tarzı,

Nörolojik hastalıklar (denge, yürüme ve görme sorunları ile karakterize durumlar), alkol, psikotropik ilaç,

Uygunsuz ev ortamıdır.

Dünya Sağlık Örgütü'nce postmenopozal kadınlar için tarif edilen osteoporoz kriterleri erkeklerde de kullanılmaktadır.


Dual enerji x-ray dansitometri (kemik yoğunluk ölçümü) kullanılarak yapılan bu tanımlama için özellikle yaşlılarda kalça ölçümü anlamlıdır. Erkeklerde erken hipogonadizm (hormonal yetersizlik), tirotoksikoz veya mastositoz gibi durumlarda kemik döngüsü arttığı için biyokimyasal kan ve idrar analizlerinin yapılması anlamlı olacaktır. Biyokimyasal belirleyicilerin özellikle yaşlı erkeklerde kırık riskinin saptanmasında bağımsız bir değişken olarak değerlendirilmesinin yararlı olacağı ifade edilmektedir.

Korunma ve tedavi

Yeterli kalsiyum alımı, 55-60 yaş sonrasında D vitamini desteği, ömür boyu düzenli egzersiz, testosteron eksikliğinin tanısı ve etkin tedavisi, alkol alımının azaltılması, sigara tüketiminin önlenmesi dikkat edilmesi gereken başlıca hususlardır. İlerlemiş osteoporozun günümüzdeki tedavisinin yetersiz olması ve osteoporoza bağlı kırıkların önlenmesinde ilaç etkinliklerinin tam olarak kanıtlanmamış olması kemik kaybının önlenmesinin önemini daha da artırmaktadır.


Erkekler için kalsiyum ve D vitamini önerileri

Yaş Ca (mg) Vit D (IU)

19-30 1000 -

31-50 1000 200

51-70 1200 400

70 ve üstü 1200 600

Üst sınır 2500 2000


Korunma ve tedavi ilkeleri

Kemik mineral yoğunluğunun artırılması


Puberte öncesi dönemde egzersiz

Kalsiyumdan zengin diyet

İdeal vücut ağırlığının sağlanması

Sigara kullanımından kaçınma


Yetişkin dönemde kemik kaybının önlenmesi


Egzersiz, kemik kaybını yavaşlatabilmektedir, düşmelerin şiddeti ve sıklığı hareketlilik, esneklik ve hareket hızının muhafaza edilmesi ile azaltılabilmektedir.

Kalsiyum takviyesi kemik kaybını yavaşlatabilmektedir.

Sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılması

Hormonal yetersizliğin ekarte edilmesi


Azalmış kemik mineral dansitesinin yerine koyulması


Hormonal yetersizliği olan erkek hastalarda testosteron tedavisi

Eğer mevcutsa D vitamini eksikliğinin düzeltilmesi
Kalsiyum tedavisi


Kemik yıkımını durdurmak veya kemik yapımını artırmak için: Bifosfonatlar, Kalsitonin, Paratiroid hormon, Stronsiyum


Bakımevlerindeki erkek hastalarda D vitamini eksikliği ve osteomalazi riski yüksek olduğu için daha yüksek doz D vitamini önerilmektedir.


Erkek osteoporozu önemli fakat ihmal edilen bir sağlık sorunudur. Erkekler kadınlardan daha az kırılgan kemiklere sahiptirler, fakat yaşa bağlı olarak testosteron, adrenal androjenler, büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü 1 düzeylerindeki düşüşler azalmış kemik formasyonu ve artmış kemik kaybına katkıda bulunurlar. İlerleyen yaş ile birlikte ikincil hiperparatiroidizm kemik döngüsünü artırarak kayba neden olur, bu da azalmış kemik formasyonunun kemik rezorbsiyonunu dengeleyememesi şeklinde sürer.


Erkek osteoporozunda tanısal değerlendirme altta yatan başka bir hastalık olup olmadığını anlamak üzere ikincil nedenleri ekarte etmek amacına yönelmeli, tedavide ise temel ilke olarak korunma ön planda tutulmalıdır.


Çocukluktan itibaren kemik kütlesi artırılmaya çalışılmalı; bu amaçla kalsiyum alımı ve aktivite artırılmalıdır. Gonadal seks hormon yetersizlikleri erken dönemde tanımlanmalı, inflamatuar eklem hastalığı olan erkekler takibe alınmalıdır.


Üç grup erkek hasta mutlaka daha ileri tetkik edilmeli ve dikkatle izlenmelidir:

-Daha önce kırık geçirmiş olan erkekler,

-70 yaş üzerindekiler

-Osteoporoz veya düşme açısından risk altında olan erkekler


Özellikle yaşlı erkeklerde yaşam tarzı değiştirilmeli, alkol, sigara tüketimi sonlandırılmalı, altta yatan diğer sağlık sorunları çözümlenmeye çalışılmalı, osteoporoza neden olan ilaçlar azaltılmalı veya kesilmelidir. Ayrıca düşme riskini azaltmaya yönelik önlemler alınmalıdır. Tai chi v.b. egzersizler ile koordinasyon ve denge artırılarak düşmeler önlenmeli, sedatif (sakinleştirici) ilaçların dozu azaltılmalı, evde düşmenin önlenmesine yönelik uyarlamalar yapılmalıdır. Huzurevlerinde yaşayanlara kalça koruyucu öneren merkezler vardır.


Erkek osteoporozunda esas olarak üç ayrı tip egzersiz önerilmektedir; germe, kuvvetlendirme ve vücut ağırlığı ile yapılan aerobik egzersizler. Ayrıca düşmeleri önlemek için denge ve koordinasyon egzersizleri de yapılmalıdır.


Araştırmalar erkeklerde osteoporoz hastalığı konusunda farkındalık ve bilgi düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. Bu tür toplum sağlığı sorunu niteliğindeki kronik hastalıklar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek halk eğitim programlarının artırılmasına gereksinim vardır. Erken tanı ve etkin tedavi açısından; erkek osteoporozunun temel alındığı veri tabanları geliştirilmeli, kapsamlı, prospektif, randomize ve kontrollü araştırmalara ağırlık verilmelidir.


Handan_ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla  

Bookmarks

Etiketler
Erkeklerde Osteoproz


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 14:24.

dekorasyon Düğün fotoğrafçısı Kiralık Ofis | sanal ofis sanal ofis | muadil toner
istanbul travestileri | bursa escort bursa escort bursa escort istanbul travestileri sex hikayeleri | travesti forum | film izle| ankara travesti Bilgileri | istanbul travestileri Hakkında travesti | Ankara Travesti bilgileri | istanbul travestileri | ankara travestileri Bilgileri | bayan bilgileri | istanbul travestileri Bilgileri istanbul travestileri|

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392