Alt 20 Haziran 2013, 10:41   #1
Keyifli~Üye
 
Handan_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 28 Mart 2011
Mesajlar: 1.444
Handan_ is on a distinguished road
Puanlar: 5.094, Seviye: 1
Puanlar: 5.094, Seviye: 1 Puanlar: 5.094, Seviye: 1 Puanlar: 5.094, Seviye: 1
Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
Etkinlik: 0%
Etkinlik: 0% Etkinlik: 0% Etkinlik: 0%
Standart Prostat Kaneseri Tedavisi

prostat kanseri hakkında - prostat kanserinin kapalı bıçaksız tedavisi - robotik prostat kanseri tedavisinin ayrıntıları

PROSTAT KANSERİNİN MODERN TEDAVİSİ: HIFU


Prostat Kanserinde Modern Robotik Tedavi Yöntemi: HIFU (High Intensity Focused Ultrasound = Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason Dalgaları)


Yayılmamış Prostat Kanserinin Kapalı Bıçaksız Yolla Robotik Tedavisi


Kısa Bilgi:


Yüksek frekanslı ses dalgaları (Ultrason) tıpta organların görüntülenmesi için kullanılmaktadır. Ultrason probundan üretilen ses dalgaları dokuya iletildiğinde dokunun özelliğine göre bir kısmı emilir, bir kısmı geri yansır. Geriye yansıyan ses dalgaları analiz edilerek görüntü haline getirilir.


Ses dalgaları dokulardan geçerken ısı oluşturur. Tanı için kullanılan ultrasonda ses dalgaları bir noktaya odaklanmadığından, bu ısı önemsenecek derecede değildir. Fakat ses bir noktaya odaklanırsa ve gücü arttırılırsa, odak noktasında ısı yüksek olur. Bu ısı 85-100 dereceye çıkartılabilir. Bu ısı derecesinde odak noktası yanar ve tahrip olur. Yanan yer sadece odak noktasıdır. Sesin geçtiği alanlarda yanma olmaz.


Kanserli dokunun yok edilmesi için bu teknoloji kullanılmaktadır. HIFU tekniği ile prostat kanseri tedavisinde, kalın barsaktan (anüsten) sokulan bir alet ile (prob) önce prostat değerlendirilir, bilgisayar programı yardımıyla yakılacak yerler belirlenir. Daha sonra cihaz, robotik programı ile belirlenen yerleri yakar.


HIFU işlemi ameliyathanede, anestezi altında yapılmaktadır. Önce kapalı prostat ameliyatı (TURP) yapılarak prostatın idrar yolu çevresindeki kısmı temizlenir. Sonra yakma işlemi gerçekleştirilir. Hasta sadece iki gün kadar sondalı kalır ve sonra taburcu olur.

HIFU’ nun avantajı açık ameliyat yapılmamasıdır. Bu nedenle açık ameliyattaki yan etkilerin derecesi ve sıklığı HIFU’da daha azdır. İyileşme süresi de çok kısadır. Özellikle, açık ameliyatın riskli olduğu durumlarda, radyoterapiden sonraki nüks durumlarında başarıyla kullanılabilmektedir.


HIFU - Robotik Prostat Kanseri Tedavisinin Ayrıntıları:


Bu tedavi seçeneği, prostat kanseri tedavisinde non invazif metodların getirdiği avantajları içeren yeni ve etkili bir alternatif oluşturmaktadır: Bir seansta etkin tedavi, gerektiğinde tekrarlanabilir olma, çok kısa hastanede yatma süresi ve düşük komplikasyon riski.

HIFU ile prostat kanseri tedavisi, yayılmamış prostat kanseri hastalarından özellikle evre T1-T2’ de bulunan ve yaşları, genel durumları ve taşıdıkları rahatsızlıkları nedeniyle radikal prostatektomi (açık prostat kanseri ameliyatı) için uygun olmayan hastalara veya cerrahi girişime alternatif arayan hastalara önerilmektedir. Ek olarak , bu tedavi yöntemi eksternal radyoterapi sonrası nüks sergileyen hastalarda da sağaltım tedavisi olarak kullanılabilmektedir.


Tedavi genellikle genel anestezi altında, makat yoluyla uygulanmaktadır, Rektuma özel bir prob yerleştirilmektedir. Bu prob bilgisayar kontrollü belli noktalara odaklanabilen yüksek güçlü ultrason dalgaları yaymaktadır. Ultrason dalgalarının odaklandığı noktada (focal point) dalgaların ani ve güçlü emilimi sonucu, bölgede anlık bir ısı artışı olur (85 ila 100°C); bu şekilde hedef bölgedeki hücreler tahrip olurlar. (Termal ablasyon)


Hedef bölgeye yapılan her atışla oval şekilli 22 mm uzunluğunda ve 2 mm. çapında bir alanda tahribat yapılır. Atışların tekrarlanması ve odak noktasının her atış arasında bilgisayar ve robot tarafından değiştirilmesi sonucu tüm kanserli bölgelerin tahribi mümkün olmaktadır.


HIFU tedavisinin uygulama şekli:


HIFU cihazı iki modülden oluşmaktadır: hastanın üzerine konumlandırıldığı tedavi modülü ve cerrahın robotik endorektal probu (makata giren robotik kol) hareket ettiren bir bilgisayar sistemiyle tedaviyi planlayıp kontrol ettiği kontrol modülü.


Prob, mobil bir desteğin üstüne kurulmuştur. Ultrason üretici ve entegre ultrason tarayıcı ekipman (veya dönüştürücü) probun ucuna yerleştirilmiştir. Probun mobil desteği, tüm prostatın tedavisi sırasında probu otomatik ve aşırı derecede hassas biçimde robotik olarak hareket ettiren bir cihazdır. Lokal veya genel anestezi uygulandıktan sonra, hasta sağ tarafına yatar ve tedavi boyunca bu pozisyonda kalır. Proba bir kayganlaştıcı uygulanır, anüsten rektuma doğru yerleştirilir. Bu non-invaziv pozisyon probun prostata yakın olarak yerleşmesini sağlar, böylece ultrason tedavisi için ulaşılması da kolay hale gelir. Tedavinin ilk aşamasında prostatın ultrason taraması yapılır. Bilgisayar sistemi daha sonra prostat imajını 3 boyutlu olarak yeniden oluşturur. Böylece cerrah ekran üstünde tedaviyi planlayabilir ve prostatın tedavi edilecek bölümünü tanımlamak üzere robotu programlayabilir. Tedavi planlanınca atış fazına geçilebilir. Robotik prob daha sonra cerrahın talimatlarını otomatik olarak ve ileri derecede hassasiyetle yerine getirir (talimatlar mm ayarında doğrulukla yerine getirilir). Her on saniyede bir prob yüksek yoğunlukta ultrason dalgası üretir. Bu dalga prostatın çok küçük bir bölümünü hızlı, yoğun ve lokalize bir sıcaklıkla tahrip eder. Bu olay hastada tedavi sonrası bir ağrıya neden olmaz. Bu ilk lezyonun ardından komşu lezyonlar, birkaç yüz lezyon ardarda gelişir. Sonuçta tüm prostat dokusu tedavi edilecektir. Bu tedavi prostatın hacmine bağlı olarak birbuçuk ila ikibuçuk saat arasında bir zaman boyunca devam eder.


HIFU Prostat Kanseri Tedavisi Sonrası Sonuçlar Nasıldır?


Günümüzde dünyada birçok hastane Ablatherm HIFU ile yapılmış beş ila yedi yıllık klinik sonuçlara sahiptir ve bunlardan bazıları yayınlanmıştır. Yöntem ve etkinliği, son olarak Prof. Wieland ve Dr. Blana tarafından (University of Regensburg, Almanya) Urology Dergisinde yayımlanan makalede incelenmiştir.


Bu makale , Ablatherm- HIFU teknolojisi ile lokalize prostat kanseri tedavisinde 5 yıl süreli takipleri sonucu çok iyi klinik sonuçlar elde edildiğini gösteren bir çalışmadır. Çalışma verileri bu teknolojinin ne kadar güvenli ve etkili olduğunu 5 yıl süreli takibi ile de açıkça gözler önüne sermektedir. Çalışma verileri 137 HIFU tedavisi görmüş hastanın 5 yıllık takiplerini içermektedir. Çalışma sonuçlarında tedavi sonrası hasta populasyonun 93.4% nde negatif biopsi gözlenmiştir. Sadece iki hastada 4’ten daha büyük PSA değeri saptanmıştır. Şüphesiz insanların yaşama kalitelerini değiştirmeden hayatlarına devam etmeleri, alacakları tedavinin yan etkileri ile yakından ilişkilidir. Regensburg makalesinde sunulan veriler diğer Ablatherm merkezlerinden elde edilen verileri doğrulamaktadır.

(High-Intensity Focused Ultrasound for the Treatment of Localized Prostate Cancer: 5-year Experience. A. Blana, B. Walter, S. Rogenhofer, W.F. Wieland, University of Regensburg, Dept. Of Urology, Germany. Urology 63 (2), p. 297-300, 2004)


HIFU ile Lokalize prostat kanseri tedavisinin bazı avantajları şunlardır:

· Etraftaki organlara hasar vermeden kanser dokusuna müdahale edilebilmesi.

· Radyasyonun zararlı etkilerine maruz kalmama.

· Hastanede kalma süresinin kısa olması.

· Tedavinin bir oturumda sonuçlandırılması ve gerektiğinde ileride tekrar edilebilmesi.

· Tedavi herhangi bir nedenle tamamlanamazsa diğer alternatif tedavi yöntemlerine geçişe olanak tanıması.

· Eksternal radyoterapi sonrası lokal nükslerin tedavisine olanak tanıması.


HIFU Hakkında Özet Bilgiler:


Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason dalgalarını (HIFU) bilgisayar kılavuzluğunda Lokalize prostat kanserinde tedavi amaçlı kullanan tıbbi bir cihazdır (Ablatherm®). Ultrason enerjisi rektum içinden konulan bir prob vasıtasıyla prostata iletilmektedir.

Ultrason dalgaları önce rektal duvarı geçmekte ve daha sonra prostat üzerinde odaklanmaktadır (focused). Bu odaklanma işlemi hedef bölgede yüksek ısı oluşumuna sebep olur ve böylelikle hedef bölgedeki dokuyu tahrip etmektedir. Tedavi ortalama 1-3 saat sürmektedir ve duruma göre genel anestezi veya spinal anestezi altında uygulanabilmektedir.


HIFU TERCİH SEBEPLERİ:


· Tek uygulamayla tam ve etkili sonuç elde edilmesi,

· Gerektiği takdirde tekrarlanabilme olanağı,

· Çok kısa süre hastane yatışı,

· Çok düşük oranda komplikasyon ihtimali HIFU tercihi için başlıca nedenlerdir.

Diğer tedavi seçeneklerinden sonra da başarısız veya yetersiz kalınan durumlarda da gerektiğinde HIFU tedavisinden sonra uygulanabilir olması veya HIFU tedavisinden sonra istendiğinde diğer tedavilerin uygulanabilirliliği yöntemin bir diğer artısıdır.

Bu tedavi seçeneği:

1. Evre T1-T2’de olan lokalize prostat kanserli hastalara,

2. Gerek yaşları gerekse genel durumları veya herhangi bir hastalıklarından dolayı radikal prostatektomi uygulanamayan hastalara,

3. Radikal cerrahiye alternatif minimal invazif yöntemi tercih eden hastalara tavsiye edilmektedir.

Ek olarak,

4. Daha önce radyoterapi almış veya Radikal prostatektomi geçirmiş ve tekrar lokal nüks gösteren hastalarda da ‘’kurtarma’’ tedavisi olarak kullanılabilmektedir.

Rektuma yerleştirilen bu prob vasıtasıyla yüksek yoğunluklu ve bir noktada odaklanan ultrason dalgaları üretilmektedir. Ultrasonun dalgalarının odaklandığı noktada (focal point) ani ve güçlü olarak ultrason enerjisinin emilimi o noktada ani ısı artışına (85 ila 100 ° C) sebep olup ve hedef bölgedeki kanser hücrelerini yok etmektedir. Her atışta ısı ile hasar verilen bölge 19-20 mm boyunda ve 2 mm çapındadır. Bu şekilde odak noktasını (focal point) değiştirerek tekrarlanacak atışlarla prostat hacminin tamamı tahrip edilerek kanser hücrelerinden arındırılabilir. Genellikle 400 ile 600 atış yeterli olmaktadır.

Oldukça yeni sayılan bu minimal invaziv yöntem 2000 yılından itibaren Avrupa’da kullanılmaya başlandı ve 2006 Eylül ayına kadar Avrupa’daki çeşitli merkezlerde 11000 den fazla hasta bu yöntemle başarı ile tedavi edildi.

Cihaz çok sayıda güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Hasta güvenliğini sağlamak ve tedavi sonucunu optimize etmek amacıyla:

· Tedavi problarının pozisyonunun rektum duvarı ile ilişkili olarak sürekli kontrolü.

· Hasta hareketlerini tespit eden bir detektör.

· Rektal ısıyı sabit tutan soğutma sistemi.

· Tüm bu güvenlik sistemleri cihazın çalışması ile ilgili bir anormallik tespit edildiği anda otomatik olarak çalışmayı durdurmaktadır.

Genellikle 3 aylık düzenli PSA seviyesi takibi yeterli olmaktadır.


Sonuç:


Avrupa’da 402 lokalize prostat kanserli hasta üzerinde yapılan çok merkezli çalışma sonuçları:

Bu çalışmaya göre Ablatherm® HIFU tedavisi görmüş 10 hastadan 8'den fazlasında negatif kontrol biyopsisi elde edilmiştir (87.2%), ve aynı hastalarda PSA düzeyi (81.4%) oranında normale dönmüştür. Sonuçlar ortalama 13 aylık takip sonuçlarıdır. Lyon (Fransa) da yapılmış olan 5 yıldan fazla süreli takip sonuçlarını içeren benzer bir çalışma da bu sonuçları doğrulamaktadır.


Yayılmamış Prostat Kanserinde ilk tercih olarak High Intensity Focused Ultrason-(HIFU)-Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason tedavisinin seçilmesinin getirdiği bazı avantajlar:


· Kanser dokusunun komşu organlarda minimal lezyon oluşturularak tahrip edilmesi ve ortadan kaldırılması.

· Radyasyon ve yan etkilerine maruz kalmama.

· Gerektiğinde Spinal anestezi altında uygulanabilmesi.

· Bir defada sonuç veren bir tedavi yöntemi olması.

· Hastanede yatma süresinin kısa olması.

· Gerektiğinde tekrarlanabilen bir tedavi şekli olması.

· Tedavinin tamamlanamaması durumunda diğer tedavi yöntemlerine geçişe olanak tanıması.

· HIFU yönteminin lokal nükslerin tedavisine olanak tanıması,


Handan_ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla  

Bookmarks

Etiketler
Prostat Kaneseri Tedavisi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:59.

dekorasyon Kiralık Ofis | sanal ofis sanal ofis | muadil toner
istanbul travestileri | istanbul travestileri escort bursa escort bursa escort bursa sex hikayeleri | travesti forum | film izle| ankara travesti Bilgileri | istanbul travestileri Hakkında travesti | Ankara Travesti bilgileri | istanbul travestileri | ankara travestileri Bilgileri | bayan bilgileri | istanbul travestileri Bilgileri istanbul travestileri|

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382