Alt 30 Kasım 2011, 23:38   #1
NetteKeyif
 
Sincap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 15 Mart 2011
Mesajlar: 16.171
Sincap is on a distinguished road
Puanlar: 48.146, Seviye: 1
Puanlar: 48.146, Seviye: 1 Puanlar: 48.146, Seviye: 1 Puanlar: 48.146, Seviye: 1
Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
Etkinlik: 33%
Etkinlik: 33% Etkinlik: 33% Etkinlik: 33%
Standart Hastalık Nedir?

Hastalık Nedir?

Bir canlının sağlıklı olabilmesi için bütün organlarının uyum içinde çalışması ve her birinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekir. Bu uyumu ve dengeyi bozan iç ya da dış etkenler nedeniyle vücutta*ki fizyolojik işlevlerin aksaması hastalık de*nen çeşitli rahatsızlık ve bozukluklara yol açar.
İnsanlar tarihin başlangıcından bu yana hastalıklarla savaştıkları halde bu çabaların bilimsel bir temele oturtulması ancak 200 yıl öncesine dayanır. Çünkü o zamana kadar hastalıkların nedeni bilinmiyor ve korkunç salgınlara yol açan bulaşıcı hastalıkların önü*nü almak için hiçbir şey yapılamıyordu. Orta*çağ boyunca milyonlarca insan vebadan öldü ve insanlar "Kara Ölüm" dedikleri bu hastalı*ğı bir alınyazısı gibi kabul ettiler.
18. yüzyılın sonlarına doğru İngiliz doktor Edvvard Jenner'ın çiçek aşısını geliştirmesi bu bulaşıcı ve tehlikeli hastalığın büyük ölçü*de önlenmesini sağlamıştı. Ama ölümle sonuçlanan birçok bulaşıcı hastalıktan aşıyla korunma yolunda en önemli adımlar Fransız bilim adamı Louis Pasteur'ün 1860'lardaki çalışmalarından sonra atılabildi. Pasteur birçok hastalığın gözle görülemeye*cek kadar küçük canlılardan ileri geldiğini ortaya koyarak 17. yüzyıldan beri varlığı bilinen bu mikroskobik canlılar ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin araştırılmasına öncülük etti. Hepsi birden mikrop adı altında toplanan bu tekhücreli canlıların başlıcaları bakteriler virüsler riketsiyalar ve tekhücreli hayvansal a*****lardır.

Tıbbın Bilimsel Temelleri
Eskiçağlarda hastalıkların tanrılarca verilmiş bir ceza olduğuna ve insanların içine giren "kötü ruhlar"dan kaynaklandığına inanılırdı. Zamanla doktorlar her hastalığın doğrudan doğruya canlının yapısına ya da çevreden gelen bozucu etkenlere bağlı bir nedeni olma*sı gerektiğini kavradılar. Bir hastalığı önle*mek ya da tedavi etmek için her şeyden önce nedenini bilmek gerektiğinden hangi hasta*lıkların nerede ne zaman ve kimlerde ortaya çıktığını sistemli bir biçimde araştırmaya baş*ladılar. Böylece hastalıkların toplumda dağı*lımını ve nedenlerini istatistik yöntemleriyle inceleyen yeni bir tıp dalı doğdu. Epidemiyoloji denen bu tıp dalında çalışan uzmanlar her hastalık için şu soruların yanıtlarını araştı*rırlar:
•Söz konusu hastalık belirli bir işte çalışan ya da aynı meslek grubundan olan kişilerde daha mı sık görülüyor?
•Belirli türden yiyeceklerle beslenen top*luluklarda daha mı yaygındır?
•Bu hastalığa yakalanan kişiler belirli bir bölgede ya da hep aynı tip yerlerde mi yaşıyorlar?
•Hastanın ailesinde bu hastalığı geçirmiş ya da geçirmekte olan başka kişiler var mı?
Bunlara ve benzeri sorulara verilen yanıtlar doktora ne tür bir hastalıkla karşı karşıya olduğu konusunda fikir verir. Bu tarama sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra dünyanın her yerindeki hastane enstitü ve laboratuvarlarda yapılan çalışmalarla çeşitli hastalıkların nedenleri belirlenebilmiştir.
Hastalıkların Sınıflandırılması
Hastalıklar genellikle nedenlerine göre sınıf*landırılarak birkaç grupta incelenir:
Bulaşıcı hastalıklar çocukluk çağından baş*layarak her yaş grubunda karşılaşılan en yaygın ve en büyük hastalık gruplarından biridir. Bu hastalıklar mikroplardan yani bakteri virüs riketsiya ya da tekhücreli a*****lardan ileri gelir ve hastalığın etkeni olan mikrobun "alınmasıyla" insandan insana bulaşır.
Ölümcül hastalıklardan çoğunun nedeni bakterilerdir. Ama güçlü mik*roskopların ve gelişmiş laboratuvar teknikle*rinin bulunmasından sonra verem difteri (kuşpalazı) zatürree boğmaca tifo veba cüzam kolera şarbon kızıl tetanos ve me*nenjit gibi ağır hastalıkların etkeni olan bak*teriler kesin olarak saptanabilmiştir.
Bütün mikroplar içinde en küçükleri ve en dirençlileri olan virüsler ise kızamık kızamık*çık kabakulak suçiçeği çiçek kuduz çocuk felci sarıhumma AİDS grip ve soğuk algın*lığı gibi çeşitli bulaşıcı hastalıklardan sorum*ludur.
Bakterilere çok benzeyen ama virüsler gibi ancak canlı bir hayvan hücresine girdiklerinde çoğalabilen riketsiyaların neden olduğu en önemli hastalıklar tifüs ile trahomdur.
Sıtma hastalığı anofel cinsi sivrisineklerle uyku hastalığı ise çeçe sinekleriyle taşınan tekhücreli hayvansal a*****lardan ileri gelir
VİRÜSLERİN BİR HÜCREYE GİRİŞİ
Amipli dizanteri uyuz ve şistozomiyaz da gene tekhücreli a*****ların neden olduğu hastalıklardır a***** yaşayan bazı tekhücreli mantarlar da kolayca bulaşan çeşitli hastalıklara yol açar. Ama bu hastalıklardan hiçbiri bakteri ve virüslerden kaynaklanan hastalıklar kadar ağır ve tehlikeli değildir.
Hastalık etkenlerinin belirlenmesinden sonra bulaşıcı hastalıklardan çoğu çeşitli yol*larla denetim altına alınmıştır. Hatta mikro*bunu tümüyle yok etmekle bir hastalık yeryü*zünden büsbütün silinebilir. Bunun en canlı örneği bir zamanlar en korkulan hastalıklar*dan biri olduğu halde bugün çağdaş tıbbın başarısıyla tarihe karışmış olan çiçek hastalı*ğıdır. Düzenli aşılamayla çocuk felci ve difteri gibi bazı hastalıkların önü alınmış toplum sağlığı ve temizlik hizmetlerinin iyileştirilme*siyle kolera ve tifo hastalıklarının görülme sıklığı eskiye oranla azalmıştır. İyi beslenme daha iyi konutlarda yaşama ve erken tedavi sayesinde verem de artık geçen yüzyıllardaki kadar yaygın ve ürkütücü bir hastalık değil*dir. Ayrıca antibiyotikler gibi etkili ilaçlarla bugün birçok bulaşıcı hastalık tedavi edilebili*yor.
Beslenme bozuklukları ya da beslenme ye*tersizlikleri vücuda gerekli olan protein vita*minler mineraller ve öbür temel besin mad*delerinin yiyeceklerle yeterince alınamama*sından ileri gelir. Bu gruptaki hastalıkların en önemlileri iskorbüt beriberi raşitizm ve pellagradır. Afrika'nın yoksul ülkelerinde yeter*siz beslenmeye bağlı çeşitli hastalıklar milyon*larca insanı etkilemektedir.
Hormon hastalıkları bazı iç salgıbezlerinin gereğinden az ya da çok hormon üretmesin*den kaynaklanır. Örneğin şeker hastalığının nedeni pankreas bezinin yeterince ensülin hormonu salgılayamamasıdır.
Kanserler ölüm nedenleri arasında en üst sıralarda yer alan çok önemli bir hastalık grubudur. Bu hastalıklarda vücut hücreleri denetimden çıkarak hızla çoğalır ve "kötü huylu ur" denen yumrular oluşturarak vücu*dun başka bölgelerine yayılma eğilimi gösterir . Kanserlerin nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır; ama bazı kanserlerin çevre koşullarıyla belki de havadaki zararlı ışınımlar (radyasyon) ve tozlarla ilişkili oldu*ğunu gösteren kanıtlar vardır.
Kalıtsal hastalıklar'da genetik yapıdaki her*hangi bir bozukluk kuşaklar boyunca aynı ailenin bireylerine kalıtım yoluyla aktarılır. Ama bozuk genlerin aktarılması ailedeki her bireyin mutlaka hastalıklı doğacağı anlamına gelmez. Örneğin ana babadaki şeker hastalığı bazen çocuklarında yaşam boyu ortaya çık*mayabilir. Buna karşılık az rastlanır kalıtsal bir sinir hastalığı olan Huntington koresinin ana babadan çocuklara kalıtımla geçme olası lığı yüksektir. Mongolizm ve hemofili de kalıtım yoluyla aktarılan genetik yapı bozuk*luklarıdır.
Vücudu mikroplara ve öbür yabancı etken*lere karşı korumakla görevli olan bağışıklık sistemi de bazen hastalıkların kaynağı olabilir . Örneğin bu sistemin toz tüy gibi yabancı cisimlere karşı aşırı tepki vermesinden ileri gelen astım ve saman nezle*si gibi alerjiler birer bağışıklık hastalığıdır Bağışıklık sisteminin yabancı cisimlere yaptığı gibi doğrudan vücut hücrele*rine savaş açması da romatizmamsı artrit gibi özbağışıklık hastalıkları'na neden olur.
Vücuttaki her organın ya da organlar siste*minin kendine özgü hastalıkları vardır. Örne*ğin kalbi ve kan damarlarını etkileyen çeşitli kalp-damar hastalıkları ya da dolaşım bozuk*lukları arasında yüksek tansiyon (kan basıncı*nın artması) damar tıkanıklığı ve damar sertliği sayılabilir. Bütün vücut dokuları atar*damarlarla taşınan oksijen yüklü temiz kanla beslendiği için kalp-damar hastalıkları çok ciddi sorunlar yaratır. Batı ülkelerinin çoğun*da bu hastalıklara bağlı ölüm oranı bütün öbür hastalıklardakinden daha yüksektir.
Kalp hastalıkları tek bir nedene bağlı olmayan hatta birçok etkenin bir arada bulunmasıyla ortaya çıkma olasılığı artan hastalıkların belki de en iyi örneğidir. Ailesin*de kalp hastalığı olan sigara içen yağlı yemekler yiyen şişman ve hareketsiz kişilerin ileride kalp hastalığına yakalanma olasılığı normalden daha yüksektir.
Çalışma koşullarından kaynaklanan ve aynı iş kolunda görülme sıklığı yüksek olan hasta*lıklara meslek hastalıkları denir. Örneğin sü*rekli olarak kurşun ya da cıvayla çalışanlarda bu maddelerin yavaş yavaş vücut dokularınca emilmesi nedeniyle zehirlenmeler görülür. Sanayide kullanılan bazı kimyasal maddeler de sarılığa karaciğer hastalıklarına ve bazı kanser türlerine yol açar. Maden işçileri çok küçük toz parçacıklarını solunumla aldıkları için bu iş kolunda akciğer hastalıkları çok yaygındır. Nükleer enerji santrallarında çalı*şanların her an zararlı ışınımlarla karşı karşıya kalmaları da birçok tehlikeyi beraberinde getirir.
Mikroplu hastalıklar kanserler ve başka etkenler beyne ve sinir sistemine de zarar verebilir. Bu durumda beyinde bir doku yıkımı ve yapı bozukluğu söz konusu olduğu için bunlar yapısal sinir hastalıkları'dır ve çoğu zaman kişinin davranışlarını da etkiler. Ayrıca dokularda herhangi bir yozlaşma ya da yıkım olmadığı halde sinir sisteminin göre*vini tam olarak yerine getiremediği işlevsel sinir hastalıkları da vardır. Örneğin sara genellikle yapısal çok ender olarak işlevsel bir sinir hastalığı özelliği gösterir.
Hiç alışılmadık yadırgatıcı ya da akıldışı davranışlarda bulunan kişilerin durumu ise genellikle ruhsal bozukluk ya da ruh hastalığı olarak adlandırılır. Çok çeşitli olan bu hasta*lıklar hafif bir ruhsal çöküntüden (depresyon*dan) şizofreniye kadar uzanır. Genellikle kalıtsal ve toplumsal etkenlerden ileri geldiği düşünülen bu hastalıkları bazı uzmanlar beyindeki yapısal ve kimyasal değişikliklere bağlarlar. Bütün öbür hastalıklar gibi ruh hastalıklarının da nedeni anlaşıldığında tedavi ve iyileşme umudu artacaktır.

Sincap isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla  

Bookmarks

Etiketler
hastalık, Hastalık Nedir?, nedir


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 22:54.

dekorasyon Endüstriyel Mutfak EKipmanları sanal ofis Kiralık Ofis | sanal ofis sanal ofis | sanal ofis | muadil toner | fantezi iç giyim fantezi giyim kerebiçci kerebiçci oğuz kerebicci.com araç takip sistemleri | kişi takip sistemleri | Varlık takip sistemleri | filo takip sistemleri |
istanbul travesti | istanbul travesti izmir escort bayan izmir escort tuzla escort bursa escort bursa escort casino siteleri casino siteleri casino siteleri casino siteleri casino siteleri bahis siteleri istanbul travesti travesti forum |
istanbul travesti Mekanları | istanbul travesti Haber | istanbul travesti Bilgi | istanbul travestileri | istanbul travesti | travesti | ankara travesti| ankara travesti | ankara travesti ankara travesti

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429