Alt 06 Temmuz 2013, 09:23   #1
Keyifli~Üye
 
EliFsS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 25 Mart 2011
Mesajlar: 2.176
EliFsS is on a distinguished road
Puanlar: 6.554, Seviye: 1
Puanlar: 6.554, Seviye: 1 Puanlar: 6.554, Seviye: 1 Puanlar: 6.554, Seviye: 1
Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
Etkinlik: 0%
Etkinlik: 0% Etkinlik: 0% Etkinlik: 0%
Standart Alevi Olmak

Bana bir Sünni demişler Ben Alevi olamam ki İşim gücüm yalan dolan Ben Alevi olamam ki İlaç diye muska yazdım İlmin düzenini bozdum Mürşit ile kuyu kazdım Ben Alevi olamam ki On iki imamı haktır Bende layık iman yoktur Aleviyim diyen çoktur Ben Alevi olamam ki Ali fakiri soydu mu? Ali millete kıydı mı? Ali nefsine uydumu? Ben Alevi olamam ki Alevi yalan söylemez Yetimin hakkını yemez Zalimliye boyun eğmez Ben Alevi olamam ki Mahsuni'yim yüzüm kara Çekemem özümü dara Herkes gelemez Haydar'a Ben Alevi olamam ki. (Mahsuni Şerif) Alevilik Dini İslam Kitabı Kuran Hakk’a kul Hz.Muhammet Mustafa’nın Peygamberliğine bağlı Hz. İmam Ali'ye talip Ehli-i Beyt yolunu süren Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin eline- beline-diline sahip olma ilkelerini benimseyen iyi düşünce iyi söz ve iyi davranışta kendini bulan Tanrı korkusu yerine sevgisini benimseyen zâhiri bâtınla bâtını zâhirle birleştiren şeriat kapısını aşıp tarikatta pişen marifet yoluyla hakikat dünyasına ulaşan Kuran’ın şekline değil özüne inen akıl ve gönül ile ruhsal olgunlaşma yoludur. Alevi İslam anlayışı; İslamiyet’in Kuran'a dayalı Hz. Muhammed'in buyruklarına göre İslam’ı evrensel boyutları ile yorumlayıp yeryüzü insanlığına yeni kapılar açan bir büyük düşünce akımı olan Tasavvuf felsefesiyle hayat bulan bir insan bütünlüğüdür özünü insan sevgisinde bulan Tanrı’nın insanda tecelli ettiğine inanır. Alevi İslam anlayışı Hoca Ahmet Yesevi Ebul Vefa Hacı Bektaşi Veli Yunus Emre Pir Sultan Abdal ve Anadolu Erenleri Kuran’ı en iyi yorumlayan velilerin görüşlerinden ilham alarak hayat alanı bulmuştur. Anadolu'yu İslamlaştıran bir yorumdur. Alevilik İslam dinin özüdür; manasıdır. Alevilik İslam içinde insanidir aklidir ahlakidir. Hz. İmam Ali inancının Kuran ayetlerinin yorumudur. Alevilik bir iç dünya olayıdır his ederek yaşamaktır insan olan her şeyi özünde duymaktır. Dört kitabın dördüne de tabi olmaktır dördünü de hakk bilmektir. Çünkü dört kitapta da Hakk-Muhammed-Ali yazılıdır. Dört kitabı birer birer okudum Allah bir Muhammed Ali yazılı. Pirin dergahında Kuran okudum Allah bir Muhammed Ali yazılı. Dört kitap Hakk oldu uydu yasaya Zebur’u Davut’a İncil İsa’ya Tevrat’ı verdiler Turda Musa’ya Allah bir Muhammed Ali yazılı. Fazlı ile Nesimi dardadır darda Hazreti Fatıma zordadır zorda Cihan var olmadan kandilde nurda Allah bir Muhammed Ali yazılı. METİNİ farz oldu bize hidayet Muhammed bıraktı iki emanet Biri Kuran biri işte Ehlibeyt Allah bir Muhammed Ali yazılı. (Metini) Alevilik Hz. Muhammed-Ehlibeyt taraftarı Hz. İmam Ali ve onun soyundan gelenlere büyük bir saygı ve muhabbetle bağlılıktır. Alevilik Ehlibeyt’in yoludur. Alevi kendisini her anlamda yetiştirmiş kâmil insan demektir. Alevilik dış yüzünden halka ve iç yüzün den Hakka bakan bir inançtır. Alevilik İmam Cafer-i Sadık içtihatlarına göre hareket etmek ve onun yolunu sürmektir. Mezhep telaşının kavgalarının bittiği noktadır Alevilik. Çünkü mezhepler üstü bir inançtır. Sorma be birader mezhebimizi Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır. Çağırma meclis-i riyaya bizi Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır. Biz müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz Kıyl-ü kal bilmeyiz ifta bilmeyiz Hakikat bahsinde hata bilmeyiz Şah-ı Merdan gibi ulumuz vardır. Bizlerden bekleme zühd-ü ibadet Tutmuşuz evvelden rah-i selamet Tevella olmaktır bize alamet Sanma ki sağımız solumuz vardır. Ey zahit surete tapma Hakkı bul Şah-ı velayete olmuşuz hep kul Hakikat şehrinden geçer bize yol Başka şey bilmeyiz Alimiz vardır. NESİMİ esrarı farş etme sakın Ne bilsen ham ervah likasın hakkın Hakkı bilmeyene hak olmaz yakın Bizim hak katında erimiz vardır. (Nesimi) Alevilik Kuran’ın gerçek manasına vakıf olmaktır ve tüm mevcudatın Hakkın kendi öz var-lığından ibaret olduğuna inanmak ve bilmektir. Alevilik İslam içerisinde doğmuştur. Toplumsal kültürel yapısal ve inançsal kimlik oluşmasında etkili olan inançsal temeller yaratmıştır. Bu nedenlerden dolayı İslam’ın içindedir. Alevi Hz. İmam Ali ailesinin adıdır. Hz. İmam Ali’ye bağlı olan o’nu seven Hz. İmam Ali’nin yolundan giden Hz. İmam Ali’nin ve Ehli Beyt taraflarına Alevi denilir. Ali’yi sevenlerdir. Aleviler Ehl-i Beyti canı gönülden “sır vermeyip-ser vererek” sevenlerdir. Tevella ve Teberra iki önemli unsurdur bu sevgide. Tevella Ehli Beyt’in dostuna dost olmaktır. Teberra ise Ehli Beyti sevmeyenlerden uzak kalmaktır. Alevilik Hz Muhammed döneminde gelişmeye başlamış Tasavvufa eğilimli sufi çevreler Hz. İmam Ali etrafında toplanmışlardır. Kuran’ın Batıni yorumundan bi haber olan gerici çevreler tarihin her döneminde Alevileri sapıklıkla ve inançsız olmakla suçlamışlardır. … Kırkımız da bir katara dizildik Hak Muhammed ümmetine yazıldık Yedileriz birincimiz Ali'dir Hakikat şerbeti olduk ezildik Muhammed dinidir bizim dinimiz Tarikat altından geçer yolumuz Hem Cibril-i Emin'dir rehberimiz Biz müminiz mürşidimiz Ali'dir Pir Sultan'ım Nesimi'dir pirimiz Evvel kurban ettik Şah'a serimiz On İki İmam meydanında dârımız Biz şehidiz serdarımız Ali'dir. (Pir Sultan Abdal) İşte Alevi İslam İnancı; erdemliği yüceliği insancılığı barışı sağlayan ve insanlığın özlem duyduğu paylaşımcılığı sağlayacak birinci yol olduğu gerek inanç bakımından gerekse ahlak esasları açısından dünyanın en insancıl en özgün en ahlâklı en görkemli inanç ve kültür bütünlüğüdür. Alevi; kelime olarak İmam Ali’ye ait veya İmam Ali’ye bağlı olma anlamına gelir. Alevilik her ne kadar Hz. İmam Ali’ye ve yakınlarına taraftar olma anlamında ise de asılında sadece Hz. İmam Ali’ye yakın olmak anlamında anlaşılmamalıdır. Alevilik Kur’an ve Alevi İslam’ı Hz. İmam Ali’nin anlayıp anlattığı gibi anlamaktır. Alevilik İslam inancını özünde beslediği amaçlar doğrultusunda anlamaya çalışan insanda yücelmeyi şekil şartlarından daha çok içsellikle arayan İslam’ın bir tasavvufi yorumudur. Buna göre Alevilerin İslam içindeki yeri şöyledir: Dini İslam kitabı Kur’an Allah’a kul Hz. Muhammed’e ümmet Hz. İmam Ali talip Ehl-i Beyt’in yolunu süren yani Kur’anı ve İslam’ı Hz. İmam Ali gibi anlayan ve On İki imamlar gibi inancı sürdürenlerdir. Alevilik Allah-Muhammed-Ali kutsallığını kalbinde taşıyan Hz. İmam Ali’nin adaletinden ayrılmayan temelinde insan sevgisi bulunan; her dine mezhebe inanca saygı duyan ve hoşgörü ile bakan; dil din ırk renk farkı gözetmeyen; eline diline beline sahip olma ilkelerini şart koşan; gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi susuzluklarını gideren; insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan; laik demokrat eşitlikçi katılımcı paylaşımcı düşünceyi savunan; şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu reddeden; İslam dinini kendine göre ve Emevi anlayışının dışında yorumlayan; aslı-doğruluk kemali-dostluk cevheri-merhamet görüşü-eşitlik hazinesi-bilgi meyvesi sevgi hamuru ile yoğrulmuş; İnsan-ı Kamil ve erdemli insan yaratmayı ön gören; korkuyu aşıp sevgi ile Tanrıya yönelen Enel-Hak ile insanın özünde Tanrıyı gören; Yaradan ile yaratılan ikiliğinden Varlık Birliğine varan; edep ve ahlaklılığı yaşamın temeline oturtan; insanı yücelten hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan; kişinin ahlaklı ve karakterli yaşam ilkelerini belirleyen dini biçim ve şekil olarak değil gerçek anlamıyla algılayan dini bağımsız bir irade gücü ve batıni özelliği ile evrimleştiren akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi ile yürüten bir inanç sistemidir. Alevi ibadetinin hayatını dolduran şey; şekil protokol ezber değil Edep-Erkan’dır. Hayat bir eylemdir. İnsana yakışır yaşamak eylemin insana yakışır olanını kullanmaktır. Alevi inanç ve ibadeti kişiyi maneviyatın derinliklerinde turna misali özgürce pervaz vurdurup semaya yüceltir derelerden ırmaklara oradan da Ummanlara doldurur. Muhammed-Ali aşkıyla kandil olup yanmak yandıkça kemalete ermektir. Çıkıp yerden göğe bina kuranlar Ali ile Muhammed’in aşkına Gökte melekler secdeye vardılar Ali ile Muhammed’in aşkına. Ali ile Muhammed kurdu bu yolu Mümine saçıldı tarikat gülü Bir ulu dergahtır sürelim demi Ali ile Muhammed’in aşkına. Muhammed Ali’nin cemine vardı Kırklar yeşil giydi kıyama durdu Doksan bin Erenler semaha durdu Ali ile Muhammed’in aşkına. Pir Sultan’ın hatmeyledi kelamı Evvel Cebrail getirdi selamı Bir içim su veren mahrum kalmadı Ali ile Muhammed’in aşkına. (Pir Sultan Abdal) Alevilik Edep’tir. İnsan yapabileceğiyle değil yaptıklarıyla insandır. Gerçekleştirdiklerinin bir toplamıdır. Alevi zahiri batın ile namazı niyaz ile Kıbleyi insan ile Kabe’yi gönül evi ile Kaderciliği özgür irade ile kulluğu özgür insan ile Tanrı korkusunu Hak sevgisi ile Yaratan -Yaratılan ikiliğini varlığın birliğiyle biatı kötüye değil haklı ve adil olana layık görmek ile Emevi adet ve icaplarını red edip İmam Ali ahlakına bağlılık ile Dini akıl-gönül sentezi ile karşılayarak; şeriat dünyasını aşıp tarikat dünyasında hatta ondan da öte marifet dünyasında kendini yeni temel ve boyutlarda inşa etmiştir. İşte bütün bunları hayatıyla özdeşleştirerek yaşayandır Aleviler!
EliFsS isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla  

Bookmarks

Etiketler
Alevi Olmak


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 15:05.

dekorasyon Kiralık Ofis | sanal ofis sanal ofis
istanbul travestileri | istanbul travestileri | sex hikayeleri | sex hikayeleri | Penis Büyütücü | travesti forum | film izle| ankara travesti Bilgileri | istanbul travestileri Hakkında travesti | Ankara Travesti bilgileri | istanbul travestileri | ankara travestileri Bilgileri | bayan bilgileri | türkçe porno izle | ankara escort | istanbul travestileri Bilgileri istanbul travestileri|

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378