Alt 06 Temmuz 2013, 09:24   #1
Keyifli~Üye
 
EliFsS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 25 Mart 2011
Mesajlar: 2.176
EliFsS is on a distinguished road
Puanlar: 6.554, Seviye: 1
Puanlar: 6.554, Seviye: 1 Puanlar: 6.554, Seviye: 1 Puanlar: 6.554, Seviye: 1
Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
Etkinlik: 0%
Etkinlik: 0% Etkinlik: 0% Etkinlik: 0%
Standart Alevi - Bektaşi Edebiyatından Seçmeler

Teslim Abdal’dan deyişler: Mürşide varmağa talib olursan İbtida insandan rehber isterler Verdiğin ikrara doğru gelirsen Aht ile peymandan rehber isterler Mürşidin nazarı müşkülü seçer Kâmil olan rehber Sıratı geçer Can kuşu kafesten akıbet uçar Tenden uçan candan rehber isterler Mürşidin var ise olursun insan Mürşidin yok ise kalırsın hayvan Arasat gününde kurulur mizan Açılan mizandan rehber isterler Muhammed Ali’nin nurun görmeğe On iki İmamların yolun sormağa Erenlerin divanında durmağa On iki erkândan rehber isterler Şah-ı Merdan bir yol kurmuş kuluna Yola giden rehberinden biline Gitmek ister isen mü’min yoluna Din ile imandan rehber isterler Marifet babına girmek dilersen Hakikat güllerin dermek dilersen Erenler sırrına ermek dilersen Ahd ile peymandan rehber isterler Teslim Abdal söyler bu hikâyeti Nefsini bilmektir gücün gayreti Yirmi dokuz huruf yedi ayeti Bilmeye insandan rehber isterler ----------------------------------------- Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Söylenirsin cümle âlem dilinde. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Terâzinin bir ucunda Haydar oturur. Yanı sıra cümle ümmet yetirir. Elinde de yeşil sancak getirir. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefâsı Âhirette olur zevki sefâsı. Onsekizbin âlemin mustafâsı Adı güzel kendi güzel Muhammed. Sen bir Peygambersin şeksiz gümansız. Sana inanmayan dinsiz îmansız. Teslim Abdal neyler dünyayı sensiz. Adı güzel kendi güzel Muhammed. ----------------------------------------- Genc Abdal’dan deyişler: Dergahına geldim niyaz eyledim. Medet Allâh Yâ Muhammed Yâ Ali. Aşkın kitabından avaz eyledim. Medet Allâh Yâ Muhammed Yâ Ali. Nideyim sefâyı zevki dünyada Budur murâdımız ind-i Hudâ'da. Yarın mahşer günü koyma cezâda Medet Allâh Yâ Muhammed Yâ Ali. Niyazım var üstâdıma pirime. Salavât eylerim destigirime. Katarından dîdârından ayırma. Medet Allâh Yâ Muhammed Yâ Ali. Genc Abdal'ım özüm Hakk'a bağlarım. Coşkun sular gibi akar çağlarım. Eşiğine yüzüm sürer ağlarım. Medet Allâh Yâ Muhammed Yâ Ali. ----------------------------------------- Dostum Muhammed'dir hak habîbullâh Söylersen Muhammed Ali'den söyle. Cihâna geldiler sırr-ı sırrullâh Söylersen Muhammed Ali'den söyle. Hasan Muhammed'dir Hüseyin Ali. Şah İmam Zeynel'e demişiz belî. Muhammed Bâkır'ı sevdik ezelî. Söylersen Muhammed Ali'den söyle. Enbiyâ evliyâ onlara âşık. Verdiler ikrârı oldular tanık. Hak mezhebi İmâm-ı Cafer-i Sâdık. Söylersen Muhammed Ali'den söyle. Mûsâ-i Kâzım'dan kuruldu erkân. Şah İmam Rızâ'dır pîr-i Horasan. Takî ile Nakî mümine îmân. Söylersen Muhammed Ali'den söyle. Hasanül Askerî server-i âlem Muhammed Mehdî'dir sâhibul kerem. Genc Abdâl zikret dilinde her dem. Söylersen Muhammed Ali'den söyle. ----------------------------------------- Ezel-i ezelden öteden beri Sevdikçe sevesim geldi pîrimi Çekerim cevrini andan ötürü Sevdikçe severim geldi pîrimi Sevdikçe severim ben anı çoktan Sevdiğini Allah var eder yoktan Geçerim varımdan ayrılmam Haktan Sevdikçe sevesim geldi pîrimi El ele el Hakka buyurdu Allah İnandım Pîrime Allah eyvallah Pirim Allah dostum Allah hüvallah Sevdikçe sevesim geldi pîrimi Genc Abdal Sultan Şuca’ kuludur Cennet bahçesinin gonca gülüdür Pîrim nazar kıldı sanma delidir Sevdikçe sevesim geldi pîrimi ----------------------------------------- Ey benim mürşidim nûr-i cemâlim Pîrim cemâlini göresim geldi Kaldır nikabını lütf eyle şâhım Pîrim cemâlini göresim geldi Bir ismin Ali’dir Hayder-i Kerrar Hasen Hulk-i Rizâ ey zât-ı envar Hüseyin şâhımdır mü’mine didar Pîrim cemâlini göresim geldi İmam Zeynel’abâ Muhammed Bâkır Keremler kânıdır ol İmam Câ’fer Nola bir kez hüsnün kâ’be’sin göster Pîrim cemâlini göresim geldi Kâzım Musâ Takî Nakî Askerî Muhammed Mehdî cümlenin bihteri Murâdım isterem bilmezem gayrı Pîrim cemâlim göresim geldi Genc Abdal da güzel söyledi hâlin Erenlerden almış feyz u kemâlin Ey imamlar şâhı göster cemâlin Pîrim cemâlini göresim geldi ----------------------------------------- Pir Mehmed’den bir deyiş: Eğer benim âh-u zarım sorarsan Allâh bir Muhammed Ali sevdiğim. Bu cihanda külli varım sorarsan Allâh bir Muhammed Ali sevdiğim. A sevdiğim sensiz bir an olamam. Şâd olup da sensiz bir dem gülemem. Senden özge bir yardımcı bilemem. Allâh bir Muhammed Ali sevdiğim. Derdin bana yeter derman istemem. Hükmün yeter aslâ ferman istemem. Göster dîdârını gılman istemem. Allâh bir Muhammed Ali sevdiğim. Sensin âşıkların dîni îmânı Müminlerin can içinde hem cânı. Duvazda okurum Oniki İmâm'ı. Allâh bir Muhammed Ali sevdiğim. Pir Mehmed'im eder hazar isterim. Mürşidimden himmet nazar isterim. Malım dökmekliğe pazar isterim. Allâh bir Muhammed Ali sevdiğim. ----------------------------------------- Aşık Fedayi’den deyişler: Neyleyim dünyayı şanı şöhreti. Âh Hüseyin deyü ağlar gezerim. Aldı beni İmamların firkati. Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim. Matem aylarında artar firakım. Âh-u nâlan etmek benim merakım. Nâr-ı iştiyaktan yanar yüreğim. Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim. Zârım işitenler kaldılar ta'na Dediler teselli gerektir sana. Yüz bin öğüt versen kâr etmez bana. Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim. Cihan benim olsa şâd olup gülmem Dest uzatıp çeşm-i giryânım silmem. Çilekeş dervişim sefâyı bilmem. Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim. Firdevs bahçesinin kırmızı gülü Ben âşığım oldum O'nun bülbülü Görünür gözüme Kerbelâ çölü Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim. Gönül murgu seyrangâha çıktıkça Kerbelâ'dan şehitlere baktıkça Ilgıt ılgıt al kanları aktıkça Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim. Arş-ı semâvâtta gördüm nûrunu Aşkına düşenler verir varını. Ali oğlu Muhammed'in torunu Âh Hüseyin deyü ağlar gezerim. Fedâyi dervişim derdi veremdir. Cihanda kâm ehli olanlar kimdir? Geceyle gündüzüm derd ile gamdır. Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim. ----------------------------------------- Mâh-ı Muharrem'de mümin olanlar Âh Hüseyin deyu zâr eder ağlar. Yasın çekip bahr-ı ummâna dalanlar Ah Hüseyin deyu zâr eder ağlar. Âşığ-ı şeydâlar figana başlar. Zâr eder iniler dağlarla taşlar. Deryada balıklar havada kuşlar Ah Hüseyin deyu zâr eder ağlar. Yedi iklim kevn-i mekan dört köşe Cümle âlem taaccuptur bu işe. Deryalar mevc vurup gelir hurûşa Âh Hüseyin deyu zâr eder ağlar. Fedâyî'nin başı Hünkâra bağlı Kerbelâ nârından ciğeri dağlı. Muhammed'in torunu Ali'nin oğlu. Âh Hüseyin deyu zâr eder ağlar. ----------------------------------------- Şah Hatayi’den deyişler: Gönül ne gezersin seyran yerinde Âlemde her şeyin var olmayınca Olura olmaza dost deyip gezme Bir ahdine bütün yâr olmayınca Yürü sôfi yürü yolundan azma Elin gıybetine kuyular kazma Varıp her dükkânda ****ın çözme Yanında mürşidin var olmayınca Kalktı havalandı gönlümün kuşu Kavga gıybet etmek kötünün işi Üstadın tanımaz bunda her kişi Anın kim mürşidi er olmayınca Varıp bir kötüye sen olma nöker Çarhına değer de dolunu döker Ne Hüdâ’dan korkar ne hicap çeker Bir kötüde namus; âr olmayınca Şah Hatayi’m edem bu sırrı beyan Kâmil midir cahil sözüne uyan Bir baştan ağlamak ömredir ziyan İki baştan muhip yâr olmayınca ----------------------------------------- Gel tâlip Pîr’den rızâsız yürüme Sakın seni üstadın kabul eylemez Farkla dur otur mîzanla yürü Sakın Sultân kapıda kul eylemez. Bu yol tâ ezelden Kaalû Belî’dir Benliğinden geçen Hakk’ın kuludur ŞAH HATÂYÎ cümlemizin halidir Vefâsından cefâsın bol eylemez. ----------------------------------------- Dün-ü gün isteğim budur Hüdâ’dan Mürşidimden gayrı nem var benim de Dâima ayırma beni izinden Mürşidimden gayrı nem var benim de Mürşide hile olmaz doğru gelinür Yalanın bünyadı yoktur delinür Her ne ister isen anda bulunur Mürşidimden gayrı nem var benim de Yedi yerde İmam Câfer makamı Verdiler elime çün ezkârımı Nakd elinde Şeyh Safî’nin makamı Mürşidimden gayrı nem var benim de Muhammed Ali’in doğru erkânı Mürşidine var ki göresin seni Mürşidin gemidir tâlip yelkeni Mürşidimden gayrı nem var benim de Bu sözü söyleyen Sultan Hatayi Hatayi ‘den gayrı kim var gedâyî Salarım üstüne bin bir kazayı Mürşidimden gayrı nem var benim de ----------------------------------------- Gönül ne durursun sen varsana Mürşid-i kâmile varmayınca olmaz Varıp eşiğine yüzün sürsene Mürşid-i kâmile varmayınca olmaz Mürşidin arayan gitti arayı Arayanlar buldu derde çareyi Yüzbin okur ise akda karayı Mürşid-i kâmile varmayınca olmaz Bu dünyada durdukça eğer dursan da On dünya dolusu kitap görsen de Her harfine binbir mana versen de Mürşid-i kâmile varmayınca olmaz Halil yaptı Kâbe’yi oldu delil Farz oldu varmayanlar oldu melil Muhammed’e rehber oldu Cebrail Mürşid-i kâmile varmayınca olmaz Hatayisözün manisin ver dedi Yar ile ettiğin ahde dur dedi Cebrail Musa’ya Hızır’a var dedi Mürşid-i kâmile varmayınca olmaz ----------------------------------------- Aşık Veysel'in Son Şiiri Selam saygı hepinize Gelmez yola gidiyorum Ne şehire ne de köye Gelmez yola gidiyorum Gemi bekliyor limanda Gideceğim bir ummanda Gözüm kalmadı cihanda Gelmez yola gidiyorum Esim dostum yavrularım İşte benim sonbaharım Veysel karanlık yollarım Gelmez yola gidiyorum Ölümünden kısa bir süre önce oğlu Ahmet Şatıroğlu'na yazdırmıştır. Pir Sultan Abdal’dan deyişler: Çeke çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali'yi değme yarama. Ali'nin yoluna serim veririm. Seversen Ali'yi değme yarama. Ali'nin yarası yâr yarasıdır. Buna merhem olmaz dil yarasıdır. Ali'yi sevmeyen Hakk'ın nesidir?. Seversen Ali'yi değme yarama. Ilgıt ılgıt oldu akıyor kanım. Kem geldi didâra tâlihim benim. Benim derdim bana yeter hey canım. Seversen Ali'yi değme yarama. Pir Sultan Abdal'ım deftere yazar. Hilebaz yâr ile olur mu Pazar? Pir merhem çalmazsa yaralar azar. Seversen Ali'yi değme yarama. ----------------------------------------- Hak nasip eylese dergâha varsam Bir dem divanında dursam yâ Ali. Eğilsem dizine niyâz eylesem Yüzüm kademine sürsem yâ Ali. Yüzüm kademine sürdüğüm zaman Zerrece gelmezdi gönlüme güman Şâhım düldülüne bindiğin zaman Önünce Kanber'in olsam yâ Ali. Kanber gibi hizmetinde götürsen Bir dem ağlatıp bir dem güldürsen Çekip Zülfikâr'ı beni öldürsen Elim eteğinden kesmem yâ Ali. Keser miyim eteğinden elimi? Kabul ettim Hak yolunda ölümü Doğru sürün erenlerin yolunu. Mümin canlarından olsam yâ Ali. Mümin olan neresinden bellidir? Hakkı söyler nefesinden bellidir. Erenler bağının gonca gülüdür. Tomurcuk güllerin dersem yâ Ali. Pir Sultan'ım beni mihman götürsen Götürsen de ayn-i cem'e yetirsen Dizini dizime vursan otursan Doyası yüzüne baksam yâ Ali. ----------------------------------------- Her seher vaktinde cümbüşe geldim. Dağlar yâ Muhammed Ali çağırır. Erenler meclisi bağ-ı gülistan. Güller Yâ Muhammed Ali çağırır. Vird verilmiş gökyüzünde kuşlara. Bak gözümden akan kanlı yaşlara. Sular yüzün vurur taştan taşlara. Çağlar yâ Muhammed Ali çağırır. Âşık olan gelir derdin üsteler. Ona kâil olmaz kâmil ustalar. Dertliler de gelir derman isterler. Sağlar yâ Muhammed Ali çağırır. Pir Sultan Abdâl'ım çoktur âşığı. Âşık olanların yanar ışığı. İmam Hasan-Hüseyin'in beşiği. Sallar yâ Muhammed Ali çağırır. ----------------------------------------- Ben dervişim dersin dava kılarsın Hakk’ı zikretmeye dilin var mıdır Kendini gör elde sen ne ararsın Hâlâ hâl etmeğe hâlin var mıdır Dertli olmayanlar derde yanar mı Sâdık derviş ikrârından döner mi Dertsiz bülbül gül dalına konar mı Ben bülbülüm dersin gülün var mıdır Bir gün balık gibi ağa sararlar Mürşitten rehberden haber sorarlar Tütsü yakıp köşe köşe ararlar Ben arıyım dersin balın var mıdır Mürşit huzurunda dâra durmağa Dâra durup Hakk’a boyun vermeğe Muhabbetten geçip hırka giymeğe Çar pâreden derviş şalın var mıdır Pir Sultan’ım senin derdin deşilmez Derdi olmayanlar derde düş olmaz Mürşitsiz rehbersiz yollar açılmaz Mürşit eteğinde elin var mıdır ----------------------------------------- Gönül ne durursun elden geldikçe Yine bir mürşide varmadan olmaz Aman mürvet deyü sen de yüzünü Yine bir mürşide varmadan olmaz Mürşidini bulur gezen arayı Kırklar arasında bulur çâreyi Ne kadar okursan aktan karayı Yine bir mürşide varmadan olmaz Bu dünyada sen çok yaşlar yaşarsın Bilip dört kitabın dersin açarsın Her harfine bin bir mânâ verirsin Yine bir mürşide varmadan olmaz Halil Kâbe yaptı oldu ya delil Vardı varan kaldı varmayan melil Muhammet’e rehber oldu Cebrail Yine bir mürşide varmadan olmaz Pir Sultan’ım bu durakta dur dedi Hazret-i Muhammet Ali er dedi Bunu bilmeyenin işi zor dedi Yine bir mürşide varmadan olmaz ----------------------------------------- Evvel baştan Muhammed'e salavât. Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru. Ecel gelip ömür gülü solmadan Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru. Hasan-Hüseyin Ali'nin oğulları Şehitler yoluna giderler doğru. İmam Zeynelâbâ Hüseyn'in oğlu Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru. İmâm-ı Bâkırdan vuralım demi Cafer-i Sâdık'tan aldım erkânı İmam Mûsâ kaldır gönülden gamı Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru. İmam-ı Rızâ'dan olsun hidâyet Takî ile Nakî kılsın inâyet. Ol Hasan Askerî şâh-ı vilâyet Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru. Pir Sultan Abdâl'ım söyledi heman Yezid'in kalbinden gitmedi güman. Âhir nefesinde Oniki İmam Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru. ----------------------------------------- İlhami’den bir deyiş: Dû cihanda derde derman sendedir. Yetiş Allâh yâ Muhammed Yâ Ali. Mümin müslim bütün derd-ü gamdadır. Yetiş Allâh yâ Muhammed Yâ Ali. Ağlar gökyüzünde hem mâh-u mihri. Feryat ile doldu iklim-ü dehri. Şah İmam Hasan'a verdiler zehri. Yetiş Allâh yâ Muhammed Yâ Ali. Yezîdiler bir araya geldiler. Ehl-i Beyt'i ara yere aldılar. Şah İmam Hüseyin'e hamle kıldılar. Yetiş Allâh yâ Muhammed Yâ Ali. İmam Zeynülâbidîn'i bastılar. Şühedânın başlarını kestiler. Götürdüler bir de Şam'da astılar. Yetiş Allâh yâ Muhammed Yâ Ali. Tutmadılar Resûlullâh sözünü Esir ettiler gelin ile kızını Al-ü evlât Hakk'a tuttu yüzünü. Yetiş Allâh yâ Muhammed Yâ Ali. İmam Bâkır İmam Cafer hakkı için İmam Mûsâ-i Kâzım Rızâ hakkı için Şah Takî'yle şah Nakî'nin hakkı için Yetiş Allâh yâ Muhammed Yâ Ali. Askerî Mehdî'dir ol sâhip zaman Gelince kurulur bir ulu dîvân. Çağır ey İlhâmî zaman bu zaman Yetiş Allâh yâ Muhammed Yâ Ali. ----------------------------------------- Sefil Ahmed’den bir deyiş: Garip bülbül gibi figan edelim Mehemmed Dede oğlu Pirimiz göçtü Şu dünyanın ettiğini nidelim Mehemmed Dede oğlu Pirimiz göçtü Bu dünyadan o dünyaya yol oldu Gözden akan kanlı yaşlar sel oldu Hak emretti arştan ona gel oldu Mehemmed Dede oğlu Pirimiz göçtü Kadir Mevlam nur eylesin yurdunu Zikredenler unutmayın virdini Bize verdi ayrılığın tadını Mehemmed Dede oğlu Pirimiz göçtü Derman için geldim şimdi buraya Tabip baksın sinemdeki yaraya Bu hasretlik derler düştü araya Mehemmed Dede oğlu Pirimiz göçtü Bilmem akıllıyım bilmem deliyim Efendim seni mahşerde bulayım Şu fani dünyada neme güleyim Mehemmed Dede oğlu Pirimiz göçtü Talip olanlar da yasını çeksin Tekkesinde misk-ü anberler koksun Evlatları kadim postuna çıksın Mehemmed Dede oğlu Pirimiz göçtü Sefil Ahmed sayru dala konmayım Ahdim olsun ikrarımdan dönmeyim Nasıl ağlamayım nasıl yanmayım Mehemmed Dede oğlu Pirimiz göçtü ----------------------------------------- Kâtib’den bir deyiş: Mürşidlik davasın kılan dede’ler Mürşidlik meydanda erlik değil mi Mürşid haktır hak mürşittir dediler Mürşidler hak ile birlik değil mi Mürşidin bağçesi güldür hâr olmaz Mürşid olan kişi nefse yar olmaz Mürşid bir sultandır eli dar olmaz Mürşidlik bir geniş dirlik değil mi Mürşidin kazanı kaynar taşar mı Mürşidin şehrine kavga düşer mi Mürşid dört özlüdür yoldan şaşar mı Mürşidlik rehberlik pirlik değil mi Mürşid gece gündüz virdinden şaşmaz Mürşidin kabında çiğ lokma pişmez Mürşid pehlivandır ayağa düşmez Mürşidlik meydanda erlik değil mi Katib’im mürşidden (okunamadı) tutarsın Mürşidin sözüne hile katarsın Mürşide hor bakma yere batarsın Mürşidi görmemek körlük değil mi ----------------------------------------- Aşık Noksani Baba’dan deyişler: Ben mürşidim diyen noksâna gelsin Mürşid kimdir onun nişânı nedir? Evliyâ buyruğun okuyup bilsin Yetmiş üç farzı var beyânı nedir? Dört kapı kırk makam oniki erkân Onyedi tarîki eylesin beyan Talibin gönlünde koymasın güman Bildirsin cân içre cânanı nedir? Kâmil mürşid herbir müşkili seçer Ona teslim olan Kevser’den içer Tâlibin yetmiş bin hicâbın açar Gösterir cenneti nirânı nedir? Bu mânayı bilen mürşid tamamdır Ameli olursa Oniki İmamdır Kalbi Beyt-i Hüdâ şâh-ı âlemdir Yedi bahir içre ummânı nedir? Bu sırra ermeyen mürşid olamaz Hırsı nefse uyan özün bilemez Tamah için gezen Hakk’ı bulamaz Ne bilsin ikrârı îmanı nedir? Har nerdedir bilmez yalanı söyler Evlâddan’ım deyip yalan söyler Gerkes gibi her bir cîfeye konar Tanımaz yahşiyi yamânı nedir? Bu üç sıfatta bulunanlar mattır Nefsine kul olan şeytan-sıfattır Gıybet-bûhtan eder sanır âyettir Ak üzre farketmez karayı nedir? Noksani aç gözün mürşidi tanı Bâtının görünce teslim et canı Bir kapıya bend-ol öğren irfânı Göresin küfr-içre îmanı nedir? ----------------------------------------- Derde düştüm bi nihayet Ya Ali senden medet Umarız senden inayet Ya Ali senden medet Cürmümüz yazmaktan aciz kiramen katibin Fatime Hatice Hakkı affet Ya Ali senden medet Zatı paki hürmetine tevbe kıldım ya rahim Geç suçumdan kıl inayet Ya Ali senden medet Şah Hasan Hulki Rıza hakkı ya rabbül gafur Hüseyin aşkına rahmeyle Ya Ali senden medet Çarde’i masumi pakten umarım lütfü ata Zeynelin rahinde Hâk et Ya Ali senden medet Bakır’ı nuru hudadan gönlümüz rüşan kılıp Cafer’i ilmin nasip eyle Ya Ali senden medet Musayı Kazım Ali Musa Rızanın aşkına İsterim eyle şefaat Ya Ali senden medet Şah Cafer’i dergahında bi sevap şermende Cürmünü affet temamet Ya Ali senden medet Nakinin yüzü suyu için Askeri olup şefi Mehdi’nin feth et vilayet ya Ya Ali senden medet Noksani derdine düşüp kapına geldim hakim Ve şifa eyle selamet Ya Ali senden medet
EliFsS isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla  

Bookmarks

Etiketler
Alevi - Bektaşi Edebiyatından Seçmeler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:11.

dekorasyon Kiralık Ofis | sanal ofis sanal ofis
istanbul travestileri | istanbul travestileri | sex hikayeleri | sex hikayeleri | Penis Büyütücü | travesti forum | film izle| ankara travesti Bilgileri | istanbul travestileri Hakkında travesti | Ankara Travesti bilgileri | istanbul travestileri | ankara travestileri Bilgileri | bayan bilgileri | türkçe porno izle | ankara escort | istanbul travestileri Bilgileri istanbul travestileri|

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378