Alt 13 Mayıs 2011, 03:13   #1
Keyifli~Üye
 
KingrosS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 09 Mayıs 2011
Mesajlar: 1.000
KingrosS is on a distinguished road
Puanlar: 11.694, Seviye: 1
Puanlar: 11.694, Seviye: 1 Puanlar: 11.694, Seviye: 1 Puanlar: 11.694, Seviye: 1
Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
Etkinlik: 0%
Etkinlik: 0% Etkinlik: 0% Etkinlik: 0%
Standart Yabancilarin gÖzÜyle atatÜrk

AFGANİSTAN
O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu ulusları için de en büyük önderdi.
Afganistan Kralı Emanullah HAN

Roma’da evimizdeydik. Radyo dinliyorduk. Kara haberi öğrenince ne duruma geldiğimizi bilemezsiniz. Yüreğimizden vurulmuş gibi olduk. Gazetelerin verdiği bilgi yasımızı tümüyle artırdı. “Çocuklarım siz kalınız, ben gidip Büyük Ata’nın kaybı karşısındaki acı ve üzüntülerimi ona kendi huzurunda belirtmek istiyorum.” dedim. İstanbul’a bu amaçla tümüyle özel olarak geldim. Gelmeseydim bu sonsuzluğa göçen büyük insanın önünde ağlamasaydım, bu sonsuz ayrılığa katlanamazdım. Ona saygı görevimi yapabilmek için İstanbul’a geldim. Gelir gelmez saraya gittim. Büyük arkadaşımın tabutu önünde durdum, eğildim, ağladım. Acım Türk ulusunun acısı dek büyüktür. Sevdiğim Türk ulusuna baş sağlığı dileğimin sunulmasına aracılığınızı dilerim.
Afganistan Kralı Emanullah HAN

Büyük Atatürk’ün kaybından dolayı üzüntümüz o derece derin ve sonsuzdur ki bunu anlatamam. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye’nin değil, bütün Doğu’nun Atasıydı. Büyük yasınıza Afgan Kralı ve hükümeti olduğu gibi bütün Afgan ulusu da candan katılıyor. Bu içten acımızın bir belirtisi olarak Türk bayrağının yası sürdükçe, Afgan bayrağı da yarı çekilecektir. Bütün yabancı ülkelerdeki temsilciliklerine talimat verilmiştir.
Afganistan Kralı Emanullah Han’ın Amcası Altes Veli Han


ALMANYA
Onda büyük bir asker, dahi bir devlet adamı ve tarihsel kişiliğe sahip biri yitirilmiştir.
Adolf Hitler

Bir yenilginin uçurumuna düşmesine karşın, ilkin sonuçsuz sanılan Bağımsızlık Mücadelesini yapan Türk Ulusu, önünde saygıyla eğilmeden bu satırlara son veremez. Zafer neşesiyle kendinden geçmiş bir diplomasinin kararını “Hayır!” diyerek yırtmak ve yüzlerine fırlatmak örneğini biz Almanlar, Türklere borçluyuz.
Alman Askeri Dergisi Vissen Und Vehr

Tutsaklığa mahkum edilmiş bir bağımsızlık hakkını güçle kazanmış, idam fermanını yırtıp düşmanlarının suratına fırlatmış adamdır. Atatürk, bağımsızlık duygusunu taşıyan bütün uluslar için, ölmez bir simgedir.
Alman Basını

Bütün dünya 10 Kasım’da, biz Almanların da dostluk ve saygıyla bağlı olduğumuz bir kişinin yaşamını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk bir süer (asker) olarak, amansız ve üstelik bazı anlarında umutsuz gözüken bir mücadeleden muzaffer çıkmış ve sonra da devlet sorumluluğunu üzerine almıştır. 29 Ekim 1923′te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı, onun diplomatik dahiliğinin bir eseridir. Türk devletinin demokratik gelişmesini engelleyen, geçmişten kalma bazı gelenek, görenek ve alışkanlıkların değiştirilmesi ya da kaldırılması gerekiyordu. O cesurca ve azimlice ülkülere sahipti, yılmak bilmeyen bir yaratıcılıkla eserlerini gerçekleştirmeye başladı. Atatürk, Almanlarla geleneksel, yürekten ve karşılıklı güvene dayanan ilişkiler kurmuş ve sürdürmüştür.
Batı Almanya Cumhurbaşkanı Ludwig ERHARD

Almanya, Atatürk’ün yapıtına ve mücadelesine hayrandır. O’nda, tarihsel eseri, özgürlüğü seven bütün uluslar için bir simge olarak kalacak erkli bir kişilik görmektedir.
Berlin, Alman Ajansı

Türkiye’nin kendisine sınırsız bir minnet duyduğu büyük kurtarıcı Atatürk’ün yaşamı, Almanya’da olduğu dek iyi, hiçbir yerde anlaşılamayacak ve takdir edilemeyecektir. Çünkü Almanya aynı yoldan geçmiştir. Türkiye’ye kabul ettirilen barış antlaşması, topraklarının yaşamsal kesimlerini kendisinden koparıp alıyordu. Ulusal kahraman Atatürk, ülkesini kurtarmayı ve ulusal bir geleceğin temellerini atmayı başardı. Ülkesini görüşmelerle ve Cenevre yöntemleriyle kurtaramayacağına inanarak mücadele yolunu seçti. Bunda yalnız çelik bir irade ve güç başarısı olabilirdi. Ülke içindeki eseri, daha az hayranlığa değer değildir. Almanya, Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihsel eseri, özgürlüğü seven bütün uluslar için bir simge olarak kalacak erkli bir kişilik görmektedir.
Berlin, Alman Ajansı

Bugün Kemal Atatürk, yarattığı eserlerle bakıp pek haklı olarak kendisine başarıya ermiş bir kimse gözüyle bakabilir. Çünkü Atatürk, her şeyden üstün olarak, Türk ulusuna şimdiye dek erişmediği bir mutluluk getirmiştir.
Carel Sautman Güncesi (Gazetesi)

Mustafa Kemal Bey, sorumluluk yüklenmekten korkmayan doğuştan bir önderdi. 25 Nisan sabahı 19. tümeniyle kendiliğinden düşmana saldırmaya karar verdi. O’nu kıyıya sürdü ve üç ay boyunca kendisine yapılan çetin saldırılara inatçı ve sarsılmaz biçimde karşı koydu. O’nun azmine tümüyle olarak güvenebilirim.
General Liman Von Sanders

Atatürk, yeni Türkiye’nin yaratıcısı olduğu kadar ulusunun eğiticisi ve yetiştiricisi olmuştur. Atatürk, kişiliğinin gücüyle ulusları içten ve dıştan değiştiren savaş önderleri arasında özel bir yer tutacaktır. O, yeni Türkiye’nin yaratıcısı ve kurucusu olmuştur. Yakın doğunun şimdiki görünümünü bu adam belirledi.
Germania Gazetesi

Kendisinin tarihsel büyüklüğü, yapıtı olan yeni Türkiye’ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve çabası, uzağı gören akıl ve bilgelikle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.
Illustrierte Dergisi

O, kişisel kazanç ile ün peşinde koşan bir diktatör değil gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.
Profesör Walter L.WRIHT Jr

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil manevi gelişimini de sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman vericiliğiyle yön göstericiliğinden örnek ve güç alsınlar.
Tarih Profesörü Herbert MELZIG

Mustafa Kemal; hırpalanmış, silahı elinden alınmış olan ulusla el ele vererek tarihe yeni bir çağ açmak için mücadeleye atıldı ve mücadelesinde, ruh erkinin dünya yüzündeki bütün silahlardan üstün olduğunu kanıtladı.
Tarih Profesörü Herbert MELZIG

Mustafa Kemal’i yüksek komutanların çoğuna üstün kılan nitelik, ölümü küçümsemek ve yiğitlik göstermek bakımından süerlerine (askerlerine) en büyük örnek olmasıdır.
Tarih Profesörü Herbert MELZIG

Doğu, tarihin Kemal Atatürk tarafından yazılmış olan yeni bir sayfasını açmıştır. Avrupa tarih betikleri (kitapları) zamanında, Türklerin Altay Dağları’nın yüksek ovalarından Doğuya, Batıya nasıl akın ederek ulusları ve kültürleri tahrip eylediklerini öyküler. İncil’de ve Ortaçağ literatüründe Türkler, (Gog ve Magog) diye olağandışı ve korkunç hayaletler olarak betimlenmiştir. Onlar uyuşturucu uygarlığın buzları içinde bir ateştiler ve Türk kokusu bugün bile dünyanın yarısının organlarında yaşamaktadır. Şimdi çağdaş bilim, milattan önce tarihin binlerce yıllık perdesini açarak, batmış ulusların kaybolmuş izlerini keşfetmektedir. Bu arada birdenbire Türk ırkını da tarihin aydınlıkları içinde görüyoruz ve onun Doğu ile Batı arasında nasıl bir kö prü kurmuş ve nasıl devletler ve kültürler yaratmış olduğunu anlıyoruz. Avrupa’nın birçok bilimcisi bunu reddediyor. Ancak, Atatürk’ün yaşamı ve Türk ulusunun yeniden uyanış ve kalkınışı, Türk ulusunun ruhunun ilk evini henüz yirminci yüzyılda kurmuş olmadığı kanısını gösteriyor. Kemal Atatürk’le yüzlerce yüzyılın derinliğinden kahraman bir ruh aydınlığa yükseliyor ve bu ruh, dünyanın tutsaklığa düşmüş kısımlarındaki uluslara özgürlük ve kurtuluş yolunu gösteriyor. O’nun kimliği, Nil kıyılarından eski Çin denizlerine dek uzanan bir efsane olmuştur. Bununla birlikte O, yine ulusunun ortasındadır. Olgun ve mükemmelliğe ermiş zekasıyla, aydın ve sonsuz gençliğin yorulmak bilmez erk ve ciddiliğine erişmiş olan Atatürk, kendi ulusu ve insanlık dünyası için beslediği sevgiyle, bir dâhinin neler yarattığına ilişkin, dünyaya olağanüstü heyecanlı bir sahne izlettirmektedir.
Tarih Profesörü Herbert MELZIG

Atatürk, Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet önderinin başaramadığıdır.
Volkischer Beobachter Gazetesi
Bugünkü Türkiye, dünya savaşından sonraki Avrupa’nın herhangi bir ülkesinden daha ileri gitmişse bunun en büyük nedenini yeni Cumhuriyetin Başkanı’nın dehasında aramalıdır.
Yazar Hans FROEMBG


AMERİKA

Atatürk, ülkesine bağlılığıyla kendisine bütün dünyanın saygısını kazandırmıştır.
ABD Başkanı Franklen D. Roozwelt

Benim üzüntüm iki türlüdür; önce böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. İkinci üzüntümse bu adamla tanışmak konusundaki şiddetli isteğimin gerçekleşmesine artık olanak kalmamış olmasıdır.
ABD Başkanı Franklen D. Roozwelt

Kemal hakkında almış olduğum bilgi çok yenidir. Bu konudaki bilgilerimi kendisini çok iyi tanıyan birisinden edindim. Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti’nin tanınması hakkında Sovyet Rusya Dışişleri Bakanı Litvinof’la görüşürken kendisine onun düşüncesince bütün Avrupa’nın en değerli ve en çok dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana verdiği yanıtta Avrupa’nın en değerli devlet adamının bugün Avrupa’da yaşamadığını, bunun Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi. Franklin D. Roozwelt’in bu sözlerine karşı, Disraeli’nin İngiltere’yi yönettiği zamandan beri, Avrupa’da o ırktan gelmiş bütün devlet adamları içinde en becerilisi olan Litvinof tarafından söylenmiş olan bu değerlendirmenin çok değerli olduğunu bildirdim.
ABD Başkanı Franklen D. Roozwelt, 1928

Kemal Atatürk’ün ölümünün 25. yıldönümünü anma törenine katılabilmekten onur duymaktayım. Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihsel başarılarını, Türk halkına esin veren önderliğini, çağdaş dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri önder olarak erk ve yüksek cesaretini anımsatmaktadır. Çöküntü durumunda bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını onurlu bir biçimde ilan edip o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Kuşkusuz ki Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.
ABD Başkanı John F. KENNEDY, 10 Kasım 1963

Atatürk’ün ölümünden dolayı Amerika Hükümeti pek üzgündür. Bu kayıp, yalnız Türk Ulusuna ve sınırlarını etkilememiştir. Yayıldığı yerler çok geniştir.
ABD Dışişleri Bakanı Kordel HALL

Geceleyin yüz kişilik akşam sofrası, Avrupa’nın büyük başkentlerinde verilmekte olan benzeri şölenlerden farksızdı. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği şölen sofrasında kullanılan İkinci Mahmut çağından kalma (1808-1839) som altın tabak ve takımlar, bu şöleni Avrupa’dakilerden daha gösterişli yapıyordu. Mustafa Kemal her şeyden önce tam anlamıyla savaşçı bir komutan, dayanıklı, geniş yüzlü, derin ve yoğun düşünceli, sert ve canlı sözlü bir kişidir. Ancak bu gece tam anlamıyla ince ve nazik bir devlet adamı, aynı anda mükemmel bir devlet başkanıydı. Her elçi kendilerinden aynı ölçüler içinde iltifat görürler.
ABD Ankara Büyükelçisi General Charles Sherrill

Unutmamalıdır ki Kemal, Dumlupınar’da parlak bir strateji yeteneği göstermiş ve düşmandan çok az olan Türk güçlerinden gereğince yararlanmayı bilmiştir. Dünya üzerinde istila orduları, Yunanların uğradıkları büyük bozgun gibi bir yenilgiyle pek az karşılaşmışlardır.
ABD Elçisi Charle H. SHERRILL

Dünyayı hayran bırakan bu Türk, Türklerin göğsünü Türk olduklarından, tarihlerinden ve dillerinden dolayı bir kez daha kabartmıştır ve Türkiye’nin geleceği için, geçmiş yüzyılların toplayabildiğinden daha çok bir erk toplamıştır. Mustafa Kemal, başarılarının çoğunu tükenmek bilmeyen sabrı sayesinde elde etmiştir.
ABD Elçisi General C.H. SHERRILL


Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük önderlerinden biriydi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri ülkeleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Çünkü O, Türklere bir ulusun büyüklüğünün temel taşını oluşturan kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. Ben, Atatürk’ün sadık arkadaşlarından biri olmakla büyük bir kıvanç duyuyorum.
General Mc ARTHUR

İnsanı teslim alıcı gözlerinde olağanüstü önderlik gücü vardır. Kalın kaşları sakin durmaz. Yüksek, aydın doruklara kalkar ve hayret verici derecede geniş alnında derin çizgiler oyacak bir biçimde çatılır. Derisi açık renkli ve güneşten yanmıştır. Esmer değildir. Saçı sarımtırak kahve renklidir. Ağzının temiz kesilmiş hatları ve çenesi kararlarının kesinliğini gösterir. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.
Günceci (Gazeteci) Gladys Baker

Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.
Chicago Tribune Güncesi (Gazetesi)

Savaş sonrası döneminin en yetenekli önderlerinden biri.
New York Times Güncesi (Gazetesi)

Lozan’ı o kazandı; son iki yüz yılda yaşlı Asya’nın Avrupa’ya karşı kazandığı ilk zafer.
New York Times Güncesi (Gazetesi)

Atatürk’ün, birçok insanın başarmaya güç yetiremedikleri, işleri başarmada gösterdiği azim ve cesarete ve ortaya koyduğu esere bütün Amerika hayrandır.
Amerika Basını


ARNAVUTLUK

Atatürk, yüzyılımızın en seçkin yüzüdür. Filozofların çeşitli ****fizik anlamlar vermiş ve şairlerin en güzel ve en yüksek sözlerle betimlemiş oldukları ülküye, O, gerçekçi sesiyle can vermiştir. O, sözleri uygulamaya çevirmiştir ve büyük uygulamanın dili kendisindedir.
Demokratia Güncesi (Gazetesi)

Bütün Türk Ulusu yastadır. Çünkü yeni Türkiye’nin yaratıcısı olan eşsiz önderini yitirmiştir. Atatürk, pek kısa zamanda ülkesinin görünümünü tümüyle değiştirmiş, eski Türkiye’den çağdaş bir devlet çıkarmıştır. Türk ulusu kendisine maddi ve manevi refahına borçludur. Arnavut ulusu, bu büyük ve acı kayıptan dolayı Türk ulusunun duyduğu acıya katılmaktadır.
Stipsi Güncesi (Gazetesi)


AVUSTURYA

Büyük düşüncelerin adamı; bir devlet mimarıydı.
Neue Freie Presse, Viyana

Eşsiz inkılâplarla Gazi’den ulusuna geçen büyük irade gücü uzun yıllar süregelecek bir gelişme ve olgunluğu birkaç yıl içinde gerçekleştirmiştir. Ve anlaşılmıştır ki Gazi’nin kendisine olan inancına, Türk Ulusu lâyıktır.
Nobert Von BİSCHOFF

Atatürk’ün hareketlerinden sinirli olduğu belli olmuyor. Hareketlerinde dengesizlik ve uyumsuzluk gösterenler sinirlidir. Oysa, Atatürk’ün hareketi kesin, belli ve bilinçlidir. Her hareketini bilerek yapıyor. Kendisiyle konuştuktan sonra, Sadi”nin bir beytini anımsadım. Bunu bir Türk dostumdan işitmiştin, size söyleyeyim:
“Bir şeyi bilen ve bildiğini bilen kimse, onurunun atını evrenin kubbesi üzerinde sıçratabilir.” Şunu göz önünde tutmak gerekir. Ben her şeyden önce dış biçim adamıyım. Böyle olmasaydım, heykelci olmazdım. Dolayısıyla görüşümü bu bakımdan söyleyeceğim. Çünkü yalnız biçimdir ki bana, karşımdaki insanın özüne işlemek olanağını verir. Doğaldır ki hareket bütünler. Diyebilirim ki Atatürk biçim ve hareketine göre olağanüstü bir insan. Ancak bu olağanüstülük, Nietsche’nin ki gibi değildir. Nietcshe hastaydı. Atatürk öyle bir insandır ki hayalci değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.
KingrosS isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla  

Bookmarks

Etiketler
atatürk, gÖzÜyle, yabancilarin


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:51.

dekorasyon Kiralık Ofis | sanal ofis sanal ofis | muadil toner
istanbul travestileri | istanbul travestileri |gaziantep escort sex hikayeleri | travesti forum | film izle| ankara travesti Bilgileri | istanbul travestileri Hakkında travesti | Ankara Travesti bilgileri | istanbul travestileri | ankara travestileri Bilgileri | bayan bilgileri | istanbul travestileri Bilgileri istanbul travestileri|

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381