Alt 13 Mayıs 2011, 03:18   #1
Keyifli~Üye
 
KingrosS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 09 Mayıs 2011
Mesajlar: 1.000
KingrosS is on a distinguished road
Puanlar: 11.694, Seviye: 1
Puanlar: 11.694, Seviye: 1 Puanlar: 11.694, Seviye: 1 Puanlar: 11.694, Seviye: 1
Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
Etkinlik: 0%
Etkinlik: 0% Etkinlik: 0% Etkinlik: 0%
Standart Atatürk'ün Kronolojik Hayatı

1881 Selanik'te doğdu.
1893 Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.
1895 Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.
13/03/1899 İstanbul Harp Okulu piyade sınıfına girdi.
1902 Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.
11/01/1905 Harp Akademisi'ni yüzbaşı olarak bitirdi. Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
10/1905 Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve kolağası oldu.
23/07/1908 Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmalar yaptı.
31/03/1909 31 Mart Devrimi'nde, Hareket Ordusu kurmay subayı olarak çalıştı.
13/09/1911 İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.
27/11/1911 Binbaşılığa yükseldi.
09/01/1912 Trablusgarp'ta, Tobruk Saldırı'sını yönetti.
27/10/1913 Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.
01/03/1914 Yarbaylığa yükseltildi.
02/02/1915 Tekirdağı'nda, 19. Tümen'i kurdu.
25/02/1915 Maydos'a gitti.
25/04/1915 Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.
01/06/1915 Albaylığa yükseldi.
09/08/1915 Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.
10/08/1915 Düşmanı Anafartalar'dan geri attı.
01/04/1916 Tuğgeneralliğe yükseldi.
06/08/1916 Bitlis ile Muş'u düşman elinden kurtardı.
20/09/1917 Ülkenin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.
10/1917 İstanbul'a döndü.
26/10/1918 Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.
30/10/1918 Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.
31/10/1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atandı.
13/11/1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırıldı ve Mustafa Kemal İstanbul'a döndü.
30/04/1919 Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atandı.
15/05/1919 Yunanlıların İzmir'e asker çıkarması.
16/05/1919 Bandırma gemisiyle İstanbul'dan ayrıldı.
19/05/1919 Samsun'a çıktı.
15/06/1919 3. Ordu Müfettişi sanını aldı.
21/06/1919 Ulusal Güçleri, Sivas Kongresi'ne çağırdı.
08-09/07/1919 Askerlikten çekildi (saat: 20:50).
23/07/1919 Erzurum Kongresi Mustafa Kemal'in başkanlığında toplandı ve bir Temsil Kurulu seçerek dağıldı (07/08/1919).
04/09/1919 Sivas Kongresi Mustafa Kemal'in başkanlığında toplandı ve 11.09.1919'da sona erdi.
11/09/1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na seçildi.
22/10/1919 Amasya Protokolü imzalandı.
07/11/1919 Erzurum'dan milletvekili seçildi.
27/12/1919 Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.
20/03/1920 İtilaf Devletlerinin İstanbul'u ele geçirmesi üzerine protestoda bulundu; Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimine başladı.
18/03/1920 İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.
19/03/1920 Ankara'da, üstün yetki taşıyan bir Millet Meclisi toplanması için illere duyuruda bulundu.
23/04/1920 Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
24/04/1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
05/05/1920 İlk hükümet, Mustafa Kemal'in başkanlığında toplandı.
11/05/1920 İstanbul Hükümeti'nce ölüm cezasına çarptırıldı.
24/05/1920 Padişah, Mustafa Kemal'in cezasını onayladı.
10/08/1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleri ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması imzalandı.
09-10/01/1921 Birinci İnönü Savaşı.
20/01/1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun temel maddeleri kabul edildi.
31/03/1921 İkinci İnönü Savaşı (31.03.1921 - 01.04.1921).
10/05/1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu kurdu ve Grup Başkanlığı'na seçildi.
05/08/1921 Kendisine başkomutanlık görevi verildi.
22/08/1921 Yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı başladı.
13/09/1921 Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı.
19/09/1921 Mareşal rütbesini ve Gazi sanını kazandı.
26/08/1922 Kocatepe'den, Büyük Taarruz'u yönetti.
30/08/1922 Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.
01/09/1922 "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir! İleri!" buyruğunu verdi.
09/09/1922 Şanlı Türk Ordusu İzmir'e girdi.
10/09/1922 Gazi Mustafa Kemal İzmir'e geldi.
11/10/1922 Mudanya Mütarekesi imzalandı.
01/11/1922 Önerisi üzerine saltanat kaldırıldı.
17/11/1922 Vahdettin, bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbul'dan kaçtı.
29/01/1923 Latife Hanım ile evlendi.
24/07/1923 Lozan Antlaşması imzalandı.
09/08/1923 Halk Fırkası'nı kurdu.
11/08/1923 İkinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.
29/10/1923 Cumhuriyet ilan edildi; ilk cumhurbaşkanı seçildi.
01/03/1924 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halifeliği kaldırdı; öğretimin birleştirilmesi hakkında açılış söylevini verdi.
03/03/1924 Hilafet kaldırıldı; öğretim birleştirildi; Şer'iye ve Evkaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti'nin kaldırılması hakkındaki yasalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edildi.
20/04/1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu kabul edildi.
17/02/1925 Aşar vergisi kaldırıldı.
24/08/1925 Kastamonu'da ilk kez şapka giydi.
25/11/1925 Şapka Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
30/11/1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki yasa kabul edildi.
26/12/1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.
17/02/1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi.
01/07/1927 Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitti.
15-20/10/1927 Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Söylev'ini yaptı.
01/11/1927 İkinci kez cumhurbaşkanı seçildi.
09/08/1928 Sarayburnu'nda, Türk harfleri hakkındaki söylevini yaptı.
03/11/1928 Türk Harfleri Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
15/04/1931 Türk Tarih Kurumu'nu kurdu.
04/05/1931 Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
12/07/1932 Türk Dil Kurumu'nu kurdu.
29/10/1933 Cumhuriyetin 10. yıldönümünde tarihi söylevini yaptı.
24/11/1934 Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk soyadının verilmesi hakkındaki yasa kabul edildi.
01/03/1935 Dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
01/05/1937 Çiftliklerini Hazine'ye, taşınmaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışladı.
31/03/1938 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Atatürk'ün hastalığı hakkında ilk resmi duyurusunu yaptı.
15/09/1938 Vasiyetnamesini yazdı.
16/10/1938 Hastalık durumu hakkında, günlük resmi duyuruların yayınına başlandı.
10/11/1938 Ulu önder Atatürk, vefat etti (perşembe, saat: 09:05)...
11/11/1938 İstanbul Şehir Meclisi olağanüstü toplandı. Saraydaki cumhurbaşkanlığı forsu indirilerek yerine yarıya değin indirilmiş Türk bayrağı çekildi.
12/11/1938 Yüksek öğretim gençliği, Atatürk'ün ölümü dolayısıyla üniversite konferans salonunda toplandı.
13/11/1938 Türk Gençliği, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti koruyacağına ant içti.
14/11/1938 Türkiye Büyük Millet Meclisi üzüntü dolu bir toplantı yaptı.
15/11/1938 Hükümet, Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini, ulusal yas günü olarak duyurdu.
16/11/1938 İstanbullular, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde, sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine değin, saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
19/11/1938 Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi büyük bir törenle önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına gotürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit'e değin gotürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
20/11/1938 Atatürk'ün kutlu nâşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
21/11/1938 Cenazesi, Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre konuldu.
25/11/1938 Vasiyetnamesi açıldı.
26/12/1938 "Ebedi Şef" sanıyla anılması kabul edildi.
04/11/1953 Geçici kabri açıldı.
10/11/1953 Cenazesi Anıtkabir'e nakledildi.
KingrosS isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla  

Bookmarks

Etiketler
atatürkün, hayatı, kronolojik


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 20:36.

dekorasyon Kiralık Ofis | sanal ofis sanal ofis | muadil toner
istanbul travestileri | istanbul travestileri |gaziantep escort sex hikayeleri | travesti forum | film izle| ankara travesti Bilgileri | istanbul travestileri Hakkında travesti | Ankara Travesti bilgileri | istanbul travestileri | ankara travestileri Bilgileri | bayan bilgileri | istanbul travestileri Bilgileri istanbul travestileri|

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381