Alt 19 Eylül 2013, 14:16   #1
Keyifli~Üye
 
Angel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 07 Mayıs 2012
Mesajlar: 1.647
Angel is on a distinguished road
Puanlar: 5.049, Seviye: 1
Puanlar: 5.049, Seviye: 1 Puanlar: 5.049, Seviye: 1 Puanlar: 5.049, Seviye: 1
Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
Etkinlik: 14%
Etkinlik: 14% Etkinlik: 14% Etkinlik: 14%
Standart Osmanlı padişahların eşleri

Padişahlar

Eşleri

I. Osman

1- Mal Hatun; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı ve Orhan Gazi'nin Annesi

2- Rabi'a Bala Hatun; Şeyh Edebalı'nın kızı ve Şehzade Alaaddin'in annesi


Orhan

1- Nilüfer Hatun; Yarhisar Tekfurunun kızı ve I. Murad ve Şehzade Kasım'ın Annesi. Eski adı Holofiro

2- Asporça Hatun; Bizans İmparatoru'nun kızı ve Şehzade İbrahim'in Fatma Hatun'un annesi.

3- Theodora Hatun; Şehzade Halil'in annesi ve İmparator kızı.

4- Eftandise Hatun; Mahmud Alp'in kızıdır.


I. Murad

1- Gülçiçek Hatun; Yıldırım Bayezid'in ve Yahşi Bey'in Annesi

2- Marya Thamara Hatun; Bulgar Kralı'nın kızı

3- Paşa Hatun; Kızıl Murad Bey'in kızı

4- Fülane Hatun; Candaroğullarından bir beyin kızı

5- Fülane Hatun; Bulgar Beyinin kızı


I. Bayezid

1- Germiyanoğlu Devlet Şah Hatun; İsa, Mustafa ve Musa'nın annesi

2- Devlet Hatun; Yine Germiyenoğlu olduğu söylenen ve Sultan Mehmed Çelebi'nin annesi ve ilk Valide Sultan

3- Hafsa Hatun; Aydınoğlu İsa Bey'in kızı

4- Sultan Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Şah'ın kızı

5- Marya Olivera Despina Hatun; Sırbistan Kralı Lazar'ın kızı


I. Mehmed

1- Şeh-zade Kumru Hatun; Amasyalı bir Paşa'nın torunu

2- Emine Hatun; Dulkadiroğlu Mehmed Bey'in kızı ve II. Murad'ın annesi


II. Murad

1- Dulkadiroğlu Alime Hatun

2- Yeni Hatun; Amasyalı Mahmud Bey'in kızı

3- Hüma Hatun; Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih'in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu nakledilmektedir. Ancak müslüman olduğu kesindir ve hele Ortodoks olan Mara Hatun ile Fatih'in üvey annelik dışında alakası yoktur.

4- Tacünnisa Hatice Halime Hatun; Candaroğlu İsfendiyar Bey'in kızıdır.

5- Mara Hatun; Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih'in üvey annesi olan bu kadın Sırbistan Despotu Corc Bronkoviç'in kızı


II. Mehmed

1- Gülbahar Hatun; II. Bayezid ile Gevher Sultan'ın annesi

2- Gülşah Hatun; Karamanoğullarından İbrahim Bey'in kızıdır.

3- Sitti Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır.

4- Çiçek Hatun; Türkmen Beyi kızıdır.

5- Helene Hatun; Mora Despotu Demetrus'un kızıdır.

6- Anna Hatun; Trabzon İmparatoru'nun kızıdır; evlilikleri kısa sürmüştür.

7- Alexias Hatun; Bizans Prenseslerindendir.


II. Bayezid

1- Nigar Hatun; Şehzade Korkut ile Fatma Sultan'ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı

2- Şirin Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah'ın annesi

3- Gülruh Hatun; Abdülhayy kızı ve Alemşah ile Kamer Sultan'ın annesi

4- Bülbül Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Ahmed ile Hundi Sultan'ın annesi

5- Hüsnüşah Hatun; Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı

6- Gülbahar Hatun; Abdüssamed kızı ve muhtemelenYavuz'un annesi

7- Ferahşad Hatun; Kefe Sancak Beyi Mehmed'in annesi

8- Ayşe Hatun; Dulkadiroğlu Alaaüddevle Bozkurd Bey'in kızı ve bir görüşe göre Yavuz'un annesi


I. Selim

1- Ayşe Hatun; Mengli Giray I'in kızı ve Beyhan ile Şah Sultan'ın annesi

2- Ayşe Hafsa Hatun; Kanuni, Hatice, Fatma ve Hafsa Sultanların annesi


I. Süleyman

1- Hürrem Haseki Sultan; Kanuni'nin nikah aldığı ve aslen Ukran bir Ortodoks rahibin kızı yahut Fransız veya İtalyan olduğu hususunda iddialar bulunan cariyedir. Şehzade Mehmed ve II. Selim'in annesi

2- Mahidevran Kadın; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi

3- Gülfem Hatun; Cariyelerden ve Şehzade Murad'ın annesi

4- Fülane Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi


II. Selim

1- Nurbanu Sultan; III. Murad'ın annesi ve İtalyan asıllı bir cariyedir.


III. Murad

1- Safiye Valide Sultan (Venedikli Baffo); III. Mehmed ile Ayşe Sultan'ın annesi ve cariye. Osmanlı hareminde devlet işlerine en çok müdahale eden Kadın Efendi.

2- Şems-i Ruhsar Haseki; Rukkiyye Sultan'ın annesi. Medine'de vakfı var.

3- Şah-i Huban Haseki

4- Naz-perver Haseki


III. Mehmed

1- Handan Valide Sultan; I. Ahmed'in annesi

2- Fülane Valide Sultan; Abaza asıllı ve I. Mıstafa validesi

3- Fülane Haseki; Şehzade Mahmud annesi

4- Fülane Haseki; Şehzade Selim annesi


I. Ahmed

1- Hatice Mahfiruz Sultan; Genç Osman'ın annesi

2- Kösem Sultan (Mahpeyker Sultan); IV. Murad'ın annesi ve Osmanlı Hareminin en namdar kadını

3- Fatma Haseki; Cariyelerdendir.


II. Osman

1- Akile (Rukiyye) Hanım; Şeyhülislam Esad Efendi'nin kızıdır ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır.

2- Ayşe Hanım; Pertev Paşa'nın torunu


IV. Murad

1- Ayşe Haseki Sultan


İbrahim

1- Hatice Turhan (Tarhan) Valide Sultan; Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmed'in annesidir.

2- Saliha Dil-aşub Valide Sultan; II. Süleyman'in annesi ve cariye. III. Haseki olduğu sanılıyor.

3- Hatice Muazzez Sultan; II. Haseki'dir ve II. Ahmed'in annesidir.

4- Hüma Şah Haseki Sultan (Telli Haseki); Sultan İbrahim'in en çok sevdiği Haseki'si. Nikah ile kadınlığa alındı.

5- Ayşe Sultan; 4. Haseki

6- Mah-i Enver Sultan; 5. Haseki

7- Şivekar Sultan; 6. Veya 7. Haseki


IV. Mehmed

1- Meh-pare Emetüllah Rabi'a Gülnuş Valide Sultan; Gülnuş Sultan diye bilinir. Girit'li bir ailenin kızıdır. II. Mustafa ve III. Ahmed'in annesidir.

2- Afife Kadın

3- Gülnar Kadın

4- Kaniye Haseki

5- Siyavuş Haseki


II. Süleyman

1- Hatice Haseki; Baş Kadın'dır

2- Behzat Haseki

3- İvaz Haseki

4- Sülün Haseki

5- Şeh-süvar Haseki

6- Zeyneb Haseki


II. Ahmed

1- Rabi'a Haseki Sultan; Haseki Sultan diye anılırdı.


II. Mustafa

Kadın Efendileri


1- Ali-cenab; Baş Haseki

2- Şeh-Süvar Valide Sultan; 4 Haseki ve III. Osman'ın annesi

3- Saliha Sebkati Valide Sultan; Cariyelerinden ve I. Mahmud'un annesi

4- Hüma Şah Haseki

5- Afife Haseki

6- Hatice Haseki


İkballeri


7- Hafsa Sultan; Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetlemuhtemeldir.

8- Hanife Hatun; İkinci veya Üçüncü İkbaldir.

9- Fatma Şahin Hatun


III. Ahmed

Kadın Efendileri


1- Emetullah Baş Kadın; Baş Haseki

2- Rukıyye İkinci Kadın

3- Emine Mihrişah İkinci Kadın; III. Mustafa'nın annesi

4- Hatice İkinci Kadın

5- Rabi'a Şermi Kadın

6- Zeyneb Kadın

7- Emine Musall Kadın

8- Hanife Kadın

9- Gülşen Kadın

10- Ümmü Gülsüm Kadın

11- Hurrem Kadın

12- Meyli Kadın

13- Fatma Hüma Şah Kadın

14- Nijad Kadın

15- Nazife Kadın


İkballeri


16- Şayeste Sultan

17- Ayşe Hanım; İkinci veya üçüncü İkbaldir.

18- Hatem Hatun


I. Mahmud

Kadın Efendileri


1- Hace Ali-cenab Baş Kadın

2- Hace Ayşe Kadın

3- Hace Verd-i Naz Dördüncü Kadın

4- Hatice Rami Altıncı Haseki

5- Hatem İkinci Kadın

6- Raziye Kadın


İkballeri


7- Meyyase Hanım; Bai İkbal

8- Fehmi Hanım; İkinci İkbaldir.

9- Habbabe Hanım

10- Sırrı Hanım


III. Osman

Kadın Efendileri


1- Leyla Baş Kadın

2- Zevki Üçüncü Kadın

3- Ferhunde Emine Dördüncü Kadın


III. Mustafa

Kadın Efendileri


1- Avn'ül-Hayat Baş Kadın Efendi

2- Mihr-i Şah Valide Sultan; Baş Kadın Efendi ve III. Selim'in annesi

3- Rif'at İkinci Kadın Efendi

4- Ayşe Adil-şah Üçüncü Kadın Efendi

5- Fehmi Üçüncü Kadın Efendi

6- Binnaz Üçüncü Kadın Efendi


I. Abdülhamid

Kadın Efendileri


1- Ayşe Sine-perver Valide Sultan; IV. Mustafa'nın annesi ve IV. Kadınefendi

2- Nakş-ı Dil Valide Sultan; II. Mahmud'un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi

3- Hatice Ruh-şah Baş Kadın Efendi

4- Hüma Şah Baş Kadın Efendi

5- Ayşe Baş Kadın Efendi

6- Binnaz İkinci Kadın Efendi

7- Dilpezir Kadın Efendi

8- Mehtabe Dördüncü Kadın Efendi

9- Misl-i Na-yab Kadın Efendi

10- Mu'teber Kadın Efendi

11- Nevres Üçüncü Kadın Efendi

12- Fatma Şeb-safa Dördüncü Kadın Efendi

13- Mihrban Üçüncü Kadın Efendi


İkballeri


14- Nükhet-seza Hanımefendi; Baş İkbal

15- Ayşe Hanımefendi; İkinci İkbaldir.


III. Selim

Kadın Efendileri

1- Nef-i Zar Baş Kadın Efendi

2- Hüsn-i Mah Baş Kadın Efendi

3- Zib-i Fer İkinci Kadın Efendi

4- Afitab Üçüncü Kadın Efendi

5- Re'fet Dördüncü Kadın Efendi

6- Nur-i Şems Kadın Efendi

7- Gonca-nigar Kadın Efendi

8- Dem-hoş Kadın Efendi

9- Tab-ı Safa Üçüncü Kadın Efendi

10- Ayn-ı Safa Kadın Efendi

11- Mahbube Kadın Efendi


İkballer


12- Meryem Hanımefendi

13- Mihriban Hanımefendi

14- Fatma Fer-i cihan Hanım Efendi


IV. Mustafa

Kadın Efendileri


1- Şevr-i Nur Baş Kadın Efendi

2- Dil-pezir İkinci Kadın Efendi

3- Seyyare Üçüncü Kadın Efendi

4- Peyk-i Dil Dördüncü Kadın Efendi


II. Mahmud

Kadın Efendileri


1- Bezm-i Alem Valide Sultan; I. Abdülmecid'in annesi

2- Pertev-niyal (Nihal) Valide Sultan; Sultan Abdülaziz'in annesi ve Beşinci Kadın Efendi

3- Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan Baş Kadın Efendi

4- Ali-cenab Baş Kadın Efendi

5- Fatma Baş Kadın Efendi

6- Aşub-i Can İkinci Kadın Efendi

7- Haciye Hoş-yar İkinci Kadın Efendi

8- Nurtab Dördüncü Kadın Efendi

9- Misl-i Na-yab İkinci Kadın Efendi

10- Perviz-felek Dördüncü Kadın Efendi

11- Vuslat Üçüncü Kadın Efendi

12- Zer-nigar Üçüncü Kadın Efendi

13- Ebr-i Reftar İkinci Kadın Efendi


İkballeri


14- Hüsn-i Hanımefendi; Baş İkbal

15- Zeyn-i Felek Hanımefendi; İkinci İkbaldir.

16- Tiryal Hanımefendi; Üçüncü İkbal

17- Lebriz-Felek Hanımefendi; Dördüncü İkbal


I. Abdülmecid

Kadın Efendileri


1- Servet-seza Baş Kadın Efendi

2- Şevk-efza Valide Sultan; Sultan V. Murad'ın annesi ve İkinci Kadın Efendi

3- Hoş-yar İkinci Kadın Efendi

4- Tir-i Müjgan Valide Sultan; Üçüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid'in annesi

5- Verd-i Cenan Üçüncü Kadın Efendi

6- Gül-cemal Dördüncü Kadın Efendi

7- Rahime Perestu Valide Sultan; Dördüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid'in manevi annesi

8- Gülistu (Gülistan) Dördüncü Kadın Efendi

9- Düzd-i Dil Üçüncü Kadın Efendi

10- Bezmi (Bezmara)Altıncı Kadın Efendi

11- Mahitab Beşinci Kadın Efendi


İkballeri


12- Nalan-ı Dil Hanımefendi; Üçüncü İkbal.

13- Ceylan-yar Hanımefendi; İkinci ikbaldir.

14- Ayşe Ser-firaz Hanımefendi; İkinci İkbal. Sarayın adını batıran bir kadındır.

15- Nergis (Nergizu) Hanımefendi; Dördüncü İkbal

16- Navek-misal Hanımefendi; Dördüncü ikbal

17- Nesrin Hanımefendi; İkinci İkbal

18- Şayeste Hanımefendi; Dördüncü İkbal

19- Nükhet-seza Hnımefendi; Baş İkbal


Gözdeler


20- Yıldız Hanımefendi; 2. Gözde

21- Saf-derun Hanımefendi; 4. Gözde

22- Hüsn-i Cenan Hanımefendi; 3. Gözde


Abdülaziz

Kadın Efendileri


1- Dürr-i Nev Baş Kadın Efendi

2- Hayran-ı Dil İkinci Kadın Efendi

3- Eda-Dil İkinci Kadın Efendi

4- Neş'erek (Nesrin) Üçüncü Kadın Efendi

5- Gevheri Dördüncü Kadın Efendi


V. Murad

Kadın Efendileri


1- Elru Mevhibe Baş Kadın Efendi

2- Reftar-ı Dil İkinci Kadın Efendi

3- Şayan Üçüncü Kadın Efendi

4- Meyl-i Servet Dördüncü Kadın Efendi


İkballeri


5- Resan Hanımefendi; Baş İkbal

6- Cevher-riz Hanımefendi; İkinci İkbal

7- Nev-Dürr Hanımefendi; Üçüncü İkbal

8- Remiş-Naz Hanımefendi

9- Filiz-ten Hanımefendi


Gözdeler


10- Visal-i Nur Hanım; Gözde


II. Abdulhamid

Kadın Efendileri


1- Nazik-eda Baş Kadın Efendi

2- Bedr-i Felek Baş Kadın Efendi

3- Safi-naz Nur-efzun İkinci Kadın Efendi

4- Bidar İkinci Kadın Efendi

5- Dilpesend Üçüncü Kadın Efendi

6- Mezide Mestan Üçüncü Kadın Efendi

7- Emsal-i Nur Üçüncü Kadın Efendi

8- Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) Dördüncü Kadın Efendi


İkballeri


9- Saz-kar Hanımefendi; Baş İkbal

10- Peyveste Hanımefendi; İkinci İkbal

11- Fatma Pesende Hanımefendi; Üçüncü İkbal

12- Behice (Maan) Hanımefendi; Dördüncü İkbal

13- Saliha Naciye Hanımefendi; Dördüncü İkbal


Gözdeler


14- Dürdane Hanım; Baş Gözde

15- Calibos Hanım; 2. Gözde

16- Nazlıyar Hanım; 3. Gözde


V. Mehmed Reşat

1- Kam-res Baş Kadın Efendi

2- Dürr-i And İkinci Kadın Efendi

3- Mihr-engiz İkinci Kadın Efendi

4- Naz-perver Üçüncü Kadın Efendi

5- Dil-firib Dördüncü Kadın Efendi


VI. Mehmed

Kadın Efendileri


1- Emine Nazik-eda Baş Kadın Efendi

2- Şadiye Meveddet İkinci Kadın Efendi

3- İnşirah Kadın Efendi

4- Nevvare Üçüncü Kadın Efendi

5- Ni'met Nev-zad Hanım Efendi


Angel isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla  

Bookmarks

Etiketler
Osmanlı padişahların eşleri


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 23:33.

dekorasyon Kiralık Ofis | sanal ofis sanal ofis | muadil toner
istanbul travestileri | istanbul travestileri |gaziantep escort sex hikayeleri | travesti forum | film izle| ankara travesti Bilgileri | istanbul travestileri Hakkında travesti | Ankara Travesti bilgileri | istanbul travestileri | ankara travestileri Bilgileri | bayan bilgileri | istanbul travestileri Bilgileri istanbul travestileri|

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380